Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Морфологічна норма й морфологічна помилка Формування знань, умінь і навичок із теми «Морфологічна помилка».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Узгодь 3 вид - аналіз легке 2Б. Уміння визначати рід іменників.
2. Знайди помилку 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати рід незмінюваних іменників.
3. Постав закінчення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати закінчення кличного відмінка іменників.
4. Розподільний диктант 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння визначати закінчення іменників ІІ в. у родовому відмінку.
5. Так неправильно! 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати правильну форму родового відмінка множини.
6. Помилки у творенні ступенів прикметників 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння утворювати ступені порівняння прикметників, визначати морфологічні помилки.
7. Порушення морфологічної норми (тверда і м'яка групи прикметників) 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати групу прикметників.
8. Лови помилку (прикметник) 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати морфологічну помилку в прикметниках.
9. Увага: помилка у відмінюванні займенників! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати помилки у відмінюванні займенників.
10. Антисуржик 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про вживання займенників.
11. Увага! Помилка! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати помилку у відмінюванні числівників.
12. Знайди помилку у творенні дієприкметника 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння виявляти неправильно утворену форму дієслова (дієприкметника).
13. Неправильна форма дієслова 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати неправильну форму дієслова.
14. Порушення норми (творення наказового способу дієслів) 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати правильність творення наказового способу дієслів.
15. Правильно/неправильно 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати нормативність уживання прийменників.
16. Відповідність 3 вид - аналіз важке 5Б. Уміння визначати частини мови.
17. Робота з текстом 3 вид - аналіз важке 1Б. Повторення вивчених орфограм. Удосконалення вивченого про морфологічну помилку.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Так неправильно! Інший середнє 2Б. Закріплення вивченого про морфологічну норму (вживання займенників).
2. Лови помилку (іменник) Інший середнє 1Б. Уміння визначати морфологічну помилку в іменниках.
3. Лови помилку (числівник) Інший середнє 1Б. Уміння визначати морфологічну помилку в числівниках.
4. Лови помилку (дієслово) Інший середнє 1Б. Уміння визначати морфологічну помилку в дієсловах.
5. Дві відповіді Інший середнє 2Б. Уміння визначати правильну форму родового відмінка множини.
6. Мікс помилок Інший середнє 1Б. Уміння визначати правильний варіант морфологічної норми.
7. Склади речення Інший важке 4Б. Уміння редагувати словосполучення, виправляти помилки у творенні дієприкметників та узгодженні іменників і прикметників.
8. Творча робота Інший важке 12Б. Практичне застосування знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Морфологічна помилка».

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи № 1 з теми «Морфологічна помилка» 00:10:00 середнє 6Б. Завдання для удосконалення вивченого про морфологічну норму.
2. Тренувальні вправи № 2 з теми «Морфологічна помилка» 00:10:00 середнє 4Б. Завдання для удосконалення вивченого про морфологічну норму.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Морфологічна помилка» 00:15:00 середнє 5Б. Завдання для систематизації вивченого з теми «Морфологічна помилка».
2. Перевірна робота з теми «Морфологічна помилка» 00:25:00 середнє 6Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Морфологічна помилка».