Кличний відмінок використовуємо як звертання до людей (Даниле, сестро, добродію), тварин (соловейку, орле, коню), до явищ чи предметів (калино, морозе).
Чоловічий рід
Закінчення -е мають:
 • більшість  іменників твердої групи: роде, брате, поете, дубе, вовче, вояче, после, Дніпре, Олеже (й Олегу), Павле, Семене,  АЛЕ  діду, сину, тату;
   
 • деякі іменники на -ець (-єць): хлопче, молодче, шевче, кравче,  АЛЕ  Швецю, Кравцю;

 • власні назви мішаної групи (з основою на ж, ч, ш, дж),  а також загальні з основою на р і ж: Боже, Джордже, Буше, Довбуше, пісняре, тесляре, школяре, стороже, екіпаже.
Закінчення -у мають:
 • іменники із суфіксами -ик-, -ок-, -к(о): дядьку, уболівальнику, письменнику, зайчику, лебедику, онучку, татку;
   
 • іншомовні власні назви на г, к, х: Джеку, Жаку, Людвігу, Рюрику, Фрідріху;

  іменники мішаної групи (крім основ на р і ж): слухачу, глядачу, доповідачу, товаришу, віршу, читачу, мечу.
Закінчення -ю мають:
 • іменники на -ець (-єць): бійцю, добровольцю, мовознавцю, мудрецю, іспанцю, кавказцю;

 • іменники м’якої групи: Дунаю, Ігорю, Лазарю, Петрусю, оленю, кобзарю, коню, краю, лосю, перукарю, господарю, Анатолію, ясеню, АЛЕ  Ілле, судде.
Закінчення -о мають:
 • іменники на -а: Саво, Яремо, Миколо, старосто, воєводо.
Жіночий рід
Закінчення -о мають:
 • іменники твердої групи: стежино, калино, Україно, тітко, сніжинко, думо, Маргарито, Ольго, Ангеліно.
Закінчення -е (-є) мають:
 • іменники м’якої та мішаної груп: Лідіє, воле, доле, господине, зоре, круче, робітнице, Софіє, мріє, площе, поезіє, теще, тише, мише;

 • іменники ІІІ відміни: Ніколе (від Ніколь), ноче, ніжносте.
Закінчення -ю мають:
 • іменники м’якої групи із значенням пестливості: тітусю, доню, Галю, Катрусю, матусю, Надю, Олю, Лесю,  АЛЕ  Насте, Катре, Мотре.
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019.
Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.