Зверни увагу!
У звертаннях до жінок, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка мають обидва слова, якщо прізвища — це іменники І відміни: добродійко Вариводо, пані Гаркуше, поетко Забашто.
 
У решті випадків жіночі прізвища не змінюються: учителько Мороз, пані Коваленко, добродійко Полянська.
У іменників середнього роду форма кличного відмінка збігається з формою називного: поле, сонце, море.
У множині форма кличного відмінка збігається з формою називного (гості, слухачі, відвідувачі), окрім іменника панове (у називному відмінку — пани).
У звертаннях, що складаються з імені та імені по батькові, обидва слова  ставимо у форму кличного відмінка: Денисе Олеговичу, Катерино Йосипівно.
У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка мають обидва слова: добродію лекторе, пане капітане.
У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форму кличного відмінка набувають і загальна назва, і власне ім’я: брате Михайле, бійцю Семене, козаче Кириле, пане Василю, отче Олександре, пані Тетяно, колего Наталіє, сусідко Ольго, сестро Клавдіє.
Зверни увагу!
У звертаннях до чоловіків, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка набувають і загальна назва, і власне ім’я: друже Максименку; колего Євгенищуку, пане Ковалю.

Можливі також поєднання форми кличного відмінка іменника загальної назви та форми кличного відмінка прізвища, однакової з формою називного відмінка: друже Максименко; колего Євгенищук, пане Коваль.
Прикметники й займенники в поширених звертаннях  вживаємо  у формі називного відмінка: Зоре моя вечірняя, зійди над горою... (Т. Шевченко)
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019.
Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.