Частку НІ пишемо разом
  • Із заперечними займенниками й прислівниками: ніщо, ніякий, нічий, ніколи, ніде, ніяк
Зверни увагу!
Якщо у непрямих відмінках між часткою ні й займенником стоїть прийменник, тоді пишемо окремо: ні до кого, ні на якому, ні з ким.
  • Зі словами, що без ні не вживаються: нісенітниця, нікчемний, нівечити, нібито, нівроку, ніяково.
Частку НІ пишемо окремо
Якщо ні заперечує наявність дії, ознаки, предмета: ні присісти, ні прилягти; ні криве, ні рівне.
 
У сталих висловах:  ні риба ні м’ясо; ні те ні се; ні світ ні зоря.