Пишемо з дефісом
 • складні прикметники, утворені від рівнозначних слів (їх можна поєднати за допомогою сполучника і): музично-драматичний  (музичний і драматичний), польсько-український (польський і український), воєнно-стратегічний, військово-морський, АЛЕ  військовозобов’язаний, військовополонений (у ролі іменника), хитромудрий, зловорожий;
   
 • складні прикметники з першим компонентом на -ико, -іко: хіміко-біологічний, історико-краєзнавчий;
   
 • складні прикметники, що означають поєднання кольорів, смаків, відтінків, ознаксиньо-жовтий, гіркувато-солоний, темно-синій, блідо-рожевий, сніжно-білий, АЛЕ жовтогарячий, червоногарячий (один колір), глухонімий;
   
 • складні прикметники й числівники, перша основа яких є числівником, записаним цифрою: 20-річний, 7-денний,  37-тонний,  95-метровий, 40-годинний; 7-тисячний;
   
 • складні іменники з першим словом, що підкреслює особливість, ознаку предмета, названого другим: бізнес-ланч, блок-система, буй-тур, дизель-мотор, допінг-контроль, жар-птиця, інтернет-видання, козир-дівка;
   
 • складні іменники, утворені з двох самостійних слів за допомогою сполучного голосного о: монголо-татари, угро-фіни, Австро-Угорщина
   
 • прикладки після означуваного іменника, терміни й імена казкових персонажів: лікар-ендокринолог, дівчина-грузинка; заєць-біляк, Вовчик-Братик, Зайчик-Побігайчик, АЛЕ  красуня дівчина;
   
 • попередню частину складного іменника, якщо далі стоїть подібна: аудіо- та відеофайли,  радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції;
   
 • назви рослин: люби-мене, брат-і-сестра, розрив-трава, сон-трава;
   
 • одиниці вимірювання чого-небудь (кіловат-година, мегават-година),  проміжні сторони світу (норд-вест, зюйд-ост, північно-західний, південно-східний);
   
 • слова-терміни, до складу яких уходить літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний
   
 • складні слова, що означають приблизність: день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чотири;
   
 • скорочення з належними до них цифрами, числівниково-літерні найменування класів, будинків, корпусів, поштових відділень: Ан-124, Ту-154, Як-42; 8-Б клас, будинок № 17-А;
   
 • ініціальну абревіатуру, написану великими або малими літерами, з будь-яким словом: ВІЛ-інфекція, ДНК-аналіз, ВІП-зала, е-декларування
   
 • складні слова, частини яких протилежні або близькі за змістом: купівля-продаж, розтяг-стискач; батько-мати, хліб-сіль; гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком; великий-превеликий, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки.
Зверни увагу!
Два однакових іменники або числівники, один з яких має форму називного відмінка, а другий — орудного, пишемо окремо: кінець кінцем, честь честю, чин чином, одним одна.
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019.