Префікси з- (зі-, зо-, із-), с-
Префікс з-  перед буквами на позначення глухих приголосних к, п, т, ф, х (КаФе «ПТаХ») переходить у с-.
Приклад:
Скласти, спалити, стерти,  сфотографувати, схвалити.
Перед усіма іншими буквами пишемо з- (із-).
Приклад:
Збудити, звіритися,  зжитися; зекономити, зорганізувати, зігнорувати; ізжовкнути, ізнов, ізсередини.
Зверни увагу!
Коли  корінь слова починається двома приголосними,  пишемо  префікс зі-: зібрати, зігнути, зіграти,  зіставлення, зіткнення, зіщулитися.
 
Префікс зі-  вживаємо також у словах із коренем, перший склад якого становить звукосполучення «губний + й»: зів'ялий, зім'яти, зіп'ястися тощо.
 
У деяких словах можна паралельно вживати префікси зі-  та зо-:  зігрівати  — зогрівати, зімлівати — зомлівати, зіпрівати — зопрівати, зітліти — зотліти.
Префікси пре-, при-, прі-
Префікс пре-  вживаємо:
 • у якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня вияву ознаки  (можна замінити на дуже): пресолодкий — дуже солодкий, предивно — дуже дивно;
   
 • у старослов'янських словах преподобний, преосвященний, престол, превелебний, презирство, презирливий.
Префікс при- вживаємо:
 • переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, неповноту, частковість і результат дії, та похідних: приносити, прилягти, прикласти, призводити, прилягання, приєднання, приплюснутий;
   
 • у словах, утворених від іменника з прийменником при, та похідних від таких слів: прикордонник (при кордоні), приморський (при морі);
   
 • у прикметниках на означення неповноти ознаки: пристаркуватий.
Префікс прі- вживаємо у трьох словах:  прірва, прізвище, прізвисько.
 
Префікси пере- і пред- треба писати з літерою е: переносити, представник.
Префікси без-, від-, між-, над-, од-, об-, перед-, під-, понад-, роз-, через- 
У префіксах від-, од-, об-, над-, між-, роз-, без-, через-, перед-, під- кінцевий приголосний дзвінкий не змінюється перед глухими: відкинути, відзначити, одтиснути, одразу, розстелити, безкомпромісний, черезплічник, обплести, оббивати, надкусити, надзвуковий, підземелля, передплата.
 
Зверни увагу!
Коли  корінь слова починається двома приголосними, у префіксах може з'являтися голосний і: відібрати, одіслати, обібрати, надірвати, розігнати, підім'яти.