Е пишемо
 • у суфіксах -ечк-, -єчк-, -ечок, -еньк-  зі зменшено-пестливим значенням: ручечка, Софієчка, краєчок, горщечок, доленька;
   
 • у суфіксах -ець, -ень, -тель, -еро: молодець, велетень, святитель, восьмеро;
   
 • у суфіксах -ен(я), -єн(я), які вживаємо в іменниках середнього роду на позначення малих істотвовченя, гусеня, совеня, чаєня.
Зверни увагу!
В усіх словах із суфіксами -аль,  -ень, -ець(-єць), -ість, -тель, -льник пишемо ь: коваль, скрипаль; трутень, хлопець, кореєць, милість, вихователь, житель, уболівальник.
И пишемо
 • у суфіксах -ичк-, -ичок- у словах, що утворені від іменників із суфіксами -ик-, -иц(я): поличка (від полиця), кошичок (від кошик);
   
 • у суфіксі -ив(о) для вираження збірних понять, що означають матеріал, продукт праці: морозиво, добриво, печиво, але -ев(о) у словах, що не означають матеріал або продукт праці: марево, зарево, сяєво;
   
 • у суфіксі -ин- в іменниках: городина, садовина, чужина;
   
 • у суфіксах -ир, -ист, -изм після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (Де ти з’їси цю чашу жиру?): командир, хорист, парашутист, кар'єрист, класицизм. Після решти приголосних пишемо -ір, -іст, -ізм: ювелір, журналіст, реалізм;
   
 • у суфіксах -ик, -ник,  -івник, -льник: столик, ведмедик; мандрівник, бунтівник, працівник; полірувальник, регулювальник.   
Зверни увагу!
Від українського суфікса- ик потрібно відрізняти іншомовні суфікси -ик, -ік (-їк), у яких пишемо и або і(ї)  відповідно до правил уживання и та і (ї) в словах іншомовного походження: історик, медик, класик, фізик,  але  академік, технік, прозаїк, хімік.
За допомогою суфіксів -к, -иц(я), -ин(я), -ес(а)  від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі: тренерка, співачка, директорка, порадниця, учениця, філологиня, майстриня, кравчиня; патронеса, поетеса, стюардеса.
За допомогою суфіксів -иськ(о), -їськ(о), -ищ(е), -їщ(е) утворюємо слова переважно з емоційно-негативним забарвленням: вовчисько,  гноїсько,  хмарище, побоїще.
Суфікси -енн(я), -инн(я), -інн(я), -анн(я), -янн(я) пишемо з двома буквами н: звернення, огудиння, горіння, читання, гуляння.
Суфікс -ович (-ьович)  уживаємо  для утворення чоловічих імен по батькові: Вікторович, Васильович, Олексійович, Юрійович, Ігорьович.
Суфікс -івн(а), -ївн(а) вживаємо для утворення жіночих імен по батькові: Богданівна, Василівна, Іванівна; Валеріївна, Сергіївна, Юріївна.
Зверни увагу!
Від таких імен,  як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кузьмович  (і Кузьмич ), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович  (і Миколович), Миколаївна  (і Миколівна); Савович  (і Савич), Савівна; Хомович  (і Хомич), Хомівна; Якович, Яківна.