Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:
 
Н. в. ПавловКовалів    ПрокопівРоманишин 
Р. в. Павлов-а Ковалев-а (-лів-а)Прокопов-а (-пів-а)

Романишин-а

Д. в. Павлов-у  Ковалев-у (-лів-у)Прокопов-у (-пів-у)

Романишин-ові(-у)

Зн. в. Павлов-а Ковалев-а (-лів-а)

Прокопов-а (-пів-а)

Романишин-а
О. в. Павлов-имКовалев-им (-лів-им)

Прокопов-им (-пів-им)

Романишин-им
М. в. ...Павлов-і (-у)...Ковалев-і (-у) (-лів-і, -у)
...Прокопов-і (-у) (-пів-і, -у)
...Романишин-і (-у)
Кл. в. Павлов-е                                   Ковалев-е (-лів-е)                                     Прокопов-е (-пів-е)                                      Романишин-е                                   

 

Зразки відмінювання чоловічого та жіночого імені та по батькові:

 

Н. в. Степан Іванович (Сергійович, Ігорьович)Наді-я Петрівн-а  (Андріївн-а, Іллівн-а)                     
Р. в. Степан-а Іванович-а (Сергійович-а, Ігорьович-а)Наді-ї Петрівн-и  (Андріївн-и, Іллівн-и)     
Д. в. Степан-ові (-у) Іванович-у (Сергійович-у, Ігорьович-у)Наді-ї Петрівн-і  (Андріївн-і, Іллівн-і)     
Зн. в. Степан-а Іванович (Сергійович-а, Ігорьович-а)Наді-ю Петрівн-у  (Андріївн-у, Іллівн-у)     
О. в. Степан-ом Іванович-ем (Сергійович-ем, Ігорьович-ем)Наді-єю Петрівн-ою  (Андріївн-ою, Іллівн-ою)     
М. в. ...Степан-ові Іванович (Сергійович-у, Ігорьович-у)Наді-ї Петрівн-і  (Андріївн-і, Іллівн-і)     
Кл. в. Степан-е Іванович-у (Сергійович-у, Ігорьович-у)                                                                                                   Наді-є Петрівн-о  (Андріївн-о, Іллівн-о)                                                                                                   
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019 р.