У прикметниках, утворених за допомогою суфікса -ськ(ий)  від географічних назв і від назв народів, основа яких закінчується на приголосний, відбуваються такі зміни:
 
г, ж, з (дз)  + -ськ(ий) =  -зьк(ий) (-дзьк(ий)).
Приклад:
Буг — бузький, Ветлуга — ветлузький,  Гаага — гаазький, Гамбург — гамбурзький, Калуга — калузький, Люксембург — люксембурзький, Лейпциг — лейпцизький, Острог — острозький, Рига — ризький, Запоріжжя — запорізький, Париж —паризький; Кавказ — кавказький, Лодзь — лодзький, Сиракузи — сиракузький, француз — французький.
к, ц, ч  + -ськ(ий) = -цьк(ий).
Приклад:
Баскунчак  — баскунчацький, Прилуки  — прилуцький, грек  — грецький, Кагарлик  — кагарлицький, калмик — калмицький, Кобеляки — кобеляцький, Кременчук — кременчуцький,  словак  —  словацький, таджик — таджицький, турок  — турецький, Ніцца — ніццький, Суец — суецький; Бахмач — бахмацький, Гринвіч — гринвіцький.
с, х, ш  + -ськ(ий) = -ськ(ий).
Приклад:
Одеса — одеський, Тбілісі — тбіліський, Черкаси — черкаський, волох — волоський, Карабах — карабаський, чех  — чеський; Золотоноша  — золотоніський, Сиваш — сиваський, чуваш — чуваський, латиш — латиський.
Зверни увагу!
У деяких словах приголосні основи не змінюються: Дамаск  — дамаський, Мекка — меккський, тюрки  — тюркський, баски — баскський, інки — інкський, Ірак — іракський, Небіт-Даг — небіт-дагський, Клуж — клужський, Бангкок — бангкокський, баски — баскський, казах — казахський, Печ — Печський, Перемишль —перемишльський.