Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Текст як одиниця спілкування Формування мовних і мовленнєвих компетентностей із теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
2. Як підготувати текст виступу Формування знань, умінь і навичок із теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
3. Види читання й запису матеріалу Формування знань, умінь і навичок із теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Народ скаже — як зав'яже 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Уміння знаходити правильний вислів, розуміння змісту прислів'я. Удосконалення вивченого з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
2. Укажи текст 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння знаходити текст за характерними ознаками.
3. Правильно-неправильно 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Уміння використовувати в тексті лексично й граматично правильні словосполучення, визначати помилки.
4. Робота з текстом 1 вид - рецептивний середнє 9Б. Уміння використовувати набуті знання з орфографії, лексики, стилістики.
5. Визнач «відоме» й «нове» 3 вид - аналіз середнє 9Б. Уміння визначати відоме й нове в реченнях тексту, аналізувати висловлювання. Удосконалення вивченого про займенники як засіб зв'язку речень у тексті.
6. Укажи вислів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння знаходити правильний вислів, розуміння змісту сказаного, уміння доречно використовувати цитати. Удосконалення вивченого з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
7. Склади пазл 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння складати текст із частин, дотримуючись логічності, послідовності, структури тексту.
8. Визнач види помилок 3 вид - аналіз середнє 8Б. Уміння визначати види помилок, аналізувати текст.
9. Пригадай правила 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Повторення вивченого теоретичного матеріалу з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
10. «Паспорт» тексту 3 вид - аналіз середнє 5Б. Уміння визначати тему, ідею, мету, стиль тексту.
11. Три елементи 3 вид - аналіз важке 3Б. Уміння знаходити логічні зв'язки між частинами тексту, визначати спільну тему й ідею.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Аналіз тексту Інший середнє 1Б. Уміння використовувати різні види читання для пошуку й аналізу інформації.
2. Знайди цитату Інший середнє 1Б. Уміння знаходити правильний вислів, розуміння змісту сказаного, уміння доречно використовувати цитати. Удосконалення вивченого з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
3. Зроби вибір Інший середнє 1Б. Уміння знаходити правильний вислів, розуміння змісту сказаного, уміння доречно використовувати цитати. Удосконалення вивченого з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
4. Виконай завдання Інший важке 10Б. Закріплення вивченого про види запису матеріалу. Застосування отриманих навичок запису тексту.
5. Склади текст Інший важке 10Б. Уміння самостійно складати текст із дотриманням вимог і норм. Розвиток мовлення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу» 00:10:00 середнє 4Б. Завдання для систематизації вивченого про текст, етапи підготовки, види читання.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу» 00:15:00 середнє 10Б. Удосконалення знань, умінь, навичок із теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».
2. Перевірна робота з теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу» 00:20:00 середнє 11Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу».