Числівник один змінюється за родами, числами, відмінками.
Знімок екрана 2021-06-21 202138.png
Числівники два, обидва, обидві, обоє, три, чотири, багато, кілька відмінюються за зразком числівника два.
Знімок екрана 2021-06-21 202909.png
Зверни увагу!
Числівники чотири та багато в орудному відмінку мають закінчення -ма (чотирма, багатьма).
Числівники обидва, обидві, обоє в непрямих відмінках мають форми обох, обом, обома.
Числівники від п’яти до двадцяти, тридцять, а також кільканадцять відмінюються однаково. У непрямих відмінках вони мають паралельні закінчення.
Знімок екрана 2021-06-21 204517.png
Числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят і кількадесят відмінюються, як п’ятьПерша частина в них не змінюється!
Знімок екрана 2021-06-21 205719.png
Числівники сорок, дев’яносто, сто в непрямих відмінках, крім знахідного,  мають закінчення -а: сорока, дев’яноста, ста.
У числівниках від двохсот до дев’ятисот, а також кількасот відмінюються обидві частини.
Знімок екрана 2021-06-21 231009.png
Кожен компонент складеного числівника відмінюється за своїм правилом. Також не забуваємо про паралельні форми.
Приклад:
Триста сімдесят шість, трьохсот сімдесяти шести, трьомстам сімдесяти (сімдесятьом) шести (шістьом) і т. д.
Зверни увагу!
У числівниках п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот і кількасот перший компонент не має паралельних варіантів: п’ятисот (не п’ятьохсот), п’ятистам (не п’ятьомстам), на п’ятистах (не на п’ятьохстах).

Паралельні форми має тільки орудний відмінок: п’ятьмастами — п’ятьомастами.
Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюємо, як відповідні іменники.
Джерела:
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл