Числівник — це самостійна частина мови, що означає кількість або порядок предметів при лічбі й відповідає на питання скільки? (кількісні) котрий? (порядкові)
Приклад:
Десять, сто п'ятдесят сім, третій, одна друга, восьмеро.
Зверни увагу!
Не слід плутати числівники з іншими частинами мови, що мають числове значення: двійка, трійня, десяток, сотня,  чверть, подвоєнняіменники; дворічний, семиповерховий, десятитоннийприкметники; спершу, заодно, удвічі, по троє, по-четвертеприслівники; подвоїти, потроїти, розполовинити  — дієслова.
Слова багато, мало  в сполученні з іменником  є числівниками (мало снігу, багато птахів), а в сполученні  з дієсловом —  прислівниками (мало знати, багато працювати).
Числівники змінюються за відмінками, а деякі мають форми однини й множини, чоловічого, жіночого й середнього роду.
Приклад:
Пять, п'яти, п'ятьох, п'яти, п'ятьом; один, одна, одне, одні; перший, перші, перша, перше. 
Розряди числівників за значенням
Знімок екрана 2021-06-20 193851.png
Зверни увагу!
Збірні числівники можуть утворюватися лише від числівників два — двадцять і тридцять: троє, восьмеро, сімнадцятеро, тридцятеро.

Уживають також пестливі форми двійко, трійко.
Узгодження числівника з іменником
 1. Числівник один (одна, одно, одне, одні) узгоджується з іменником у роді, числі й  відмінку: одна шафа, одного будинку, одні ворота.

 2. Числівники два, три, чотири узгоджуються з іменниками у формі називного відмінка множини: два гравці, три машини, чотири студенти, три з половиною метри. 
   
 3. Ці ж числівники вимагають від іменників, що позначають парні предмети, форми родового відмінка однини: два ока, чотири плеча.

 4. Іменники  ІV відміни, а також із суфіксом -ин-, що зникає у формах множини, набувають форми  родового відмінка однини: два племені, три теляти; два громадянина, три заробітчанина, чотири харків'янина,  АЛЕ  два грузини, три осетини, чотири родини (суфікс -ин- не зникає в множині).

 5. Числівники від п’яти й більше узгоджуються з іменниками у формі родового відмінка множини: п’ять троянд, двадцять курсантів, дев'яносто з половиною метрів

 6. Після складених числівників іменники узгоджуються з останнім компонентом: сто вісім апельсинів, одна тисяча шістсот три роки, п'ятдесят п'ять викладачів.

 7. З дробовими числівниками іменники узгоджуються у формі родового відмінка однинидві треті року, десять цілих і шість десятих відрізка, півтора місяця, півтори дині.
Як правильно читати дробові числівники
Чисельник звичайного дробу треба читати тільки в називному відмінку, а знаменник  — залежно від значення чисельника.

Знімок екрана 2021-06-20 210208.png
Зверни увагу!
Весь запис  ставимо в називний відмінок, якщо натуральне число й числівник дробової частини виражені одиницею або закінчуються на одиницю: 1,1 — одна ціла й одна сота; 31,51 — тридцять одна ціла й п'ятдесят одна сота.
Збірні числівники  вживаються з іменниками, що є:

• назвами істот чоловічого роду: двоє робітників, шестеро байкарів;

• назвами тварин середнього роду на -а (-я): троє вовченят, п'ятеро поросят;

• назвами неістот середнього роду: троє ліжок, десятеро дзеркал;

множинними: троє саней, четверо джинсів.
Зверни увагу!
З іменниками чоловічого й середнього роду можна вживати як кількісні, так і збірні числівники: два друга і двоє друзів, три теляти і троє телят.
З іменниками жіночого роду збірні числівники не вживаються: три мальви (а не троє мальв), сім красунь (а не семеро красунь).
Узгодження складеного підмета, вираженого числівником з іменником, із присудком
Якщо підмет виражений сполученням кількісного чи збірного  числівника з іменником, то присудок ставиться:
 • в однині, коли увагу зосереджено на кількості виконавців;
   
 • у множині, коли увагу зосереджено на назві виконавців або дії, яку вони виконують.
Приклад:
Двоє альпіністів  піднялося на вершину Евересту (акцент на кількості). 

Двоє альпіністів піднялися на вершину Евересту (акцент на дії).
Джерела:
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл