Зв'язок підмета й присудка має свої особливості. Форми роду й числа  присудка залежать від форм підмета.
Приклад:
Ноги плутались у мокрій траві (підмет і присудок мають форму множини).  На їх очах маленький струмок безупинно збільшувався від дощової води (підмет і присудок мають форму чоловічого роду однини) (М. Трублаїні).
Підмет виражено сполученням числівника з іменником
Якщо підмет виражений сполученням кількісного чи збірного  числівника з іменником, то присудок
  
Знімок екрана 2021-08-24 184137.png
Якщо складений підмет означає часовий відрізок (вік людини, кількість років, годин), то присудок ставиться в однині.
Приклад:
Сім літ  промайнуло, як день. До Нового року залишилося  десять хвилин.
Якщо до складеного підмета входить неозначено-кількісний числівник (багато, мало, чимало, трохи тощо) або іменник із значенням кількості (десяток, сотня, третина, половина, частина, більшість тощо), то присудок переважно має форму однини й узгоджується з підметом за родами (у минулому часі).
Приклад:
Після теплого літнього дощу з'явилося багато грибівБільшість акціонерів  погодилася з думкою голови наглядової ради.
Якщо при складеному підметі стоїть означення у формі множини, то присудок теж має форму множини.
Приклад:
Оті  три сосни  нагадували про батька.
Підмет виражено іменниками
Якщо підмет виражений словосполученням — іменник у Н.в. + із + іменник в Ор.в. («хтось із кимось»), то присудок має форму множини.
Приклад:
Гуска з кабаном їдять щось з одного корита в повній згоді (О. Довженко).
Зверни увагу!
Якщо конструкція «хтось із кимось» поєднана з присудком в однині, то в такому реченні підмет простий. 
 
Гора  з горою не сходиться, а людина з людиною зійдеться (Нар. творчість).
Якщо однорідні підмети вжито без сполучників або з єднальними сполучниками, то форма присудка залежить від його позиції стосовно підметів.
Знімок екрана 2021-08-24 190854.png
При однорідних підметах, з'єднаних розділовими чи протиставними сполучниками, присудок завжди має форму однини.
Приклад:
Іноді глибоку тишу порушує стукіт дятла чи шерех збитої білкою кедрової шишки (О. Донченко).
Якщо підмет ужито з прикладкою, то рід присудка треба узгоджувати з родом підмета, а не прикладки.
Приклад:
Музей-садиба був реконструйований за кошти меценатів.
Узгодження складеного іменного присудка
Знімок екрана 2021-08-24 195920.png
 
Якщо іменна частина вказує на постійну ознаку, то вона набуває форми називного відмінка, якщо на тимчасовуорудного.