Подовжені м'які приголосні [д′:], [т′:], [з′:], [с′:], [ц′:], [л′:], [н:′] й напівпом'якшені приголосні [ж’:], [ч’:], [ш’:] на письмі позначаємо двома буквами.
Приклад:
Приладдя, відчуття, галуззя, колосся, міццю, рукоділля, написання, збіжжя, узбіччя, узвишшя.
Зверни увагу!
Запам'ятати ці приголосні можна за допомогою такої фрази: Де ти заснеш? У ложечці.
Знімок екрана 2022-12-15 173623.png
 
Приголосні подовжуються тільки між голосними в таких випадках:
  1. В іменниках середнього роду на -я: натхнення, двоголосся, шиття (але цуценя, кошеня, теля, дитя, бо назва малих істот).
Зверни увагу!
Подовження відбувається у всіх відмінкових формах, крім родового відмінка множини: узбіччя — узбіччю, на узбіччі, але узбіч; заперечення — у запереченні, але заперечень. 

Якщо в родовому відмінку множини іменники середнього роду закінчуються на -ів, то  подовження зберігаємо: укриття — укриттів, життя — життів.
    2. В іменниках жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку перед закінченням -ю: медаль — медаллю, ніч — ніччю, суміш — сумішшю.

    3. У деяких іменниках чоловічого й жіночого роду на -я: суддя, Ілля, стаття (але статей).

    4. У прислівниках навмання, спросоння, попідтинню, попідвіконню, зрання, востаннє.

    5. У похідних від дієслова лити: ллю, ллєш, лляла.

    6. У словах, які треба запам'ятати: бовваніти, бовван, ссавець, Ганна.
 
Зверни увагу!
Не відбувається подовження губних приголосних [б], [п], [в], [м], [ф] і [р]: любов'ю, довір'я, сім'єю, глазур'ю.

Не відбувається подвоєння, якщо основа слова закінчується двома різними приголосними: безсмертя, нехворощ, жовч, радість, мудрість.

Немає подвоєння букв в іменниках кутя, попадя,  свиня.