Про букви і звуки
Букви ми пишемо й читаємо, а звуки чуємо й вимовляємо!
Тверді й м'які приголосні звуки позначаємо на письмі тими самими буквами. 32 букви передають на письмі 38 звуків. Є буква, яка не має відповідника серед звуків, вона тільки пом'якшує вимову попереднього приголосного — Ь (знак м'якшення).
Кожна літера абетки має свою назву.
 36dc8b845045170b53f247c7fcce69c2.jpg
Буквені й небуквені знаки
Крім буквених знаків (літер), існують небуквені знаки, які використовуємо на письмі: дефіс «-», апостроф «'», перенос слів «-», наголос «'»; розділові знаки: крапка «.», три крапки «...», тире «—», двокрапка «:», кома «,» , крапка з комою «;», лапки «», знак питання «?», знак оклику «!», дужки «()».
  
У словниках, довідниках, каталогах, різноманітних списках слова записують за алфавітом.