Що таке склад
Склад — це частина слова, вимовлена одним поштовхом видихуваного повітря: по-ра, о-чі, каз-ка.

Кожен склад може мати тільки один голосний звук. Голосні звуки називають складотворчими. Отже, у слові стільки складів, скільки голосних звуків.
Слова бувають:
 • односкладові (кіт, рід, сіль);
   
 • двоскладові (ти-ре, ко-лос);
   
 • багатоскладові (ко-ри-дор, вось-ми-ніг).
Залежно від наголосу склади поділяють на наголошені й ненаголошені.
 
Склад, що закінчується на голосний звук, називається відкритим (ка-ре-та, ки-ше-ня), а склад, який закінчується на приголосний, — закритим (май-стер, пар-кет).
Деякі правила складоподілу
 • Подовжені приголосні при складоподілі можуть розриватися: під-да-шок, гран-ню, суд-ді.
   
 • Якщо між голосними звуками є один приголосний, то він належить до наступного складу: ка-ша, ба-бу-ся.
   
 • Якщо між голосними є кілька приголосних, то й, в, р, л, м, н, які стоять після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що йдуть після них, — до наступного: май-ка, пил-ка, зір-ка.
   
 • Якщо другим приголосним виступають й, в, р, л, м, н, то разом із попереднім приголосним вони відходять до наступного складу:  то-плю, ху-тро.
   
 • Якщо обидва приголосні сонорні, то перший належить до попереднього складу, а другий — до наступного: вір-ний, май-но.
 •  Якщо поряд стоять два дзвінкі або два глухі звуки, то обидва належать до наступного складу: ті-сто, кри-шталь.
   
 •  Якщо з двох приголосних перший дзвінкий, а другий глухий, то вони належать до різних складів: каз-ка, рід-кий.