Пишемо ЬО
Сполучення букв ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного перед о.
Приклад:
Льон, у нього, тьохкання, дьоготь, дзьоб.
Зверни увагу!
ЬО може бути лише в кінці чи в середині складу: кольоровий, сьомий, учотирьох.
Пишемо ЙО
Сполучення букв йо пишемо для позначення звуків  [й] та [о].
Приклад:
Павільйон, бойовий, гайок, район.
Зверни увагу!
ЙО може бути лише на початку складу чи цілим складом: майонез, йод, його, Андрійович.
Знімок екрана 2022-12-19 165122.png