Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Префікси роз-, без-, через- Формування мовних компетентностей з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Запиши слова 1 вид - рецептивний легке 2Б. Закріплення вивченого теоретичного матеріалу про правопис префіксів роз-, без-.
2. Заповни пропуски 1 вид - рецептивний легке 2Б. Удосконалення вивченого про правопис префіксів роз-, без-.
3. Орфографічна хвилинка 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплення вивченого з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».
4. Додай префікс 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про будову слова й способи словотвору; удосконалення вивченого про правопис префікса роз-.
5. Антонімічні пари 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Повторення вивченого про антоніми; удосконалення вивченого про правопис префіксів роз-, без-.
6. Добери синоніми 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Повторення вивченого про синоніми, уміння добирати синоніми до слів. Удосконалення вивченого про правопис префіксів роз-, без-.
7. Постав пропущені букви 3 вид - аналіз середнє 1Б. Розвиток орфографічних навичок, уміння правильно вживати префікси роз-, розі-.
8. Роз- чи розі-? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння аналізувати звуковий склад слова, визначати доречність вживання префікса розі-.
9. Прийменники й префікси без, через, крізь 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».
10. Чи туди, чи сюди? 3 вид - аналіз важке 4Б. Закріплення й систематизація вивченого про правопис префікса без-; уміння розрізняти префікс і прийменник без.
11. Шальки терезів 3 вид - аналіз середнє 4Б. Повторення вивчених у молодших класах орфограм про правопис апострофа; удосконалення вивченого про префікси.
12. Два в одному 3 вид - аналіз важке 4Б. Удосконалення вивченого про правопис префіксів і прийменників роз, без, через.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Злови помилку Інший легке 1Б. Закріплення вивченого з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».
2. Творимо нові слова Інший середнє 2Б. Повторення вивченого про будову слова й способи словотвору; удосконалення вивченого про правопис префікса без-.
3. Склади речення Інший важке 4Б. Застосування знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».
4. Склади твір Інший важке 7Б. Розвиток культури мовлення, удосконалення вивченого про правопис префіксів роз-, без-, через- та прийменників без, через.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання для закріплення й систематизації вивченого з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-» 00:15:00 середнє 7Б. Удосконалення вивченого з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».
2. Перевірна робота з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-» 00:20:00 середнє 5Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».