Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Чергування приголосних при словозміні й словотворенні Формування мовних компетентностей щодо чергування приголосних [г], [к], [х], [дж], [зд], [т] тощо в коренях слів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Відшукай помилку 3 вид - аналіз легке 1Б. Закріплення вивченого про чергування приголосних у коренях слів при словозміні й словотворенні.
2. Зроби висновок 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про чергування приголосних у коренях слів.
3. Зроби вибір 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння аналізувати слова, змінювати їх; закріплення знань, отриманих при вивченні орфограми
4. Зміни слово (місцевий відмінок) 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про чергування приголосних у коренях слів.
5. Утвори прикметники 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Удосконалення вивченого про зміни приголосних при творенні слів.
6. Операція «Глобус» 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення вивченого про чергування приголосних у коренях слів; розширення кругозору та знань про міста й країни.
7. Що я роблю? 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення вивченого про чергування приголосних при зміні форм дієслів.
8. Обери літеру 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення вивченого з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні».
9. Словникова робота 1 вид - рецептивний середнє 5Б. Систематизація й закріплення вивченого теоретичного матеріалу з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні».
10. Пиши правильно! 3 вид - аналіз середнє 6Б. Удосконалення вивченого про чергування приголосних при словозміні й словотворенні.
11. Загадки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення вивченого з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні».
12. Один, два, три... 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Розвиток уміння відміняти слова та добирати спільнокореневі, дотримуючись норм орфографії.
13. Ласкаве слово всім приємне 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Утворення спільнокореневих слів за допомогою суфіксів; спостереження над чергуванням приголосних. Повторення вивченого про суфікси.
14. Відредагуй словосполучення 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Уміння знаходити й виправляти помилки на вивчені орфограми в словосполученнях.
15. Хто я? 1 вид - рецептивний важке 3Б. Розвиток асоціативного мислення, любові до природи; уміння змінювати слова, добирати спільнокореневі, визначати випадки чергування приголосних.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Добери пару Інший середнє 2Б. Завдання спрямоване на розвиток уміння самостійно добирати спільнокореневе слово або його форму так, щоб відбулося чергування приголосних.
2. Зміни слово (давальний відмінок) Інший середнє 2Б. Закріплення вивченого про чергування приголосних при словозміні.
3. Правильно чи неправильно? Інший середнє 1Б. Уміння знаходити неправильно утворені форми слова, аналізувати чергування приголосних при словозміні.
4. Склади речення з утвореними прикметниками Інший важке 6Б. Застосування вивчених орфограм при самостійному складанні речень із прикметниками.
5. Склади твір Інший важке 7Б. Розвиток культури мовлення, асоціативного мислення; удосконалення вивченого про правопис слів, у яких відбувається чергування приголосних.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання для закріплення й систематизації вивченого з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні» 00:15:00 середнє 10Б. Удосконалення вивченого з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні».
2. Перевірна робота з теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні» 00:20:00 середнє 8Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні».