Діалог — це різновид прямої мови. Зазвичай діалогом називають розмову двох осіб. Якщо в спілкуванні беруть участь більше учасників, така розмова називається полілогом. Крім того, виділяють монолог — висловлювання, виступ однієї особи.
Кожне окреме висловлювання учасників діалогу називають реплікою. У художніх творах найчастіше кожну репліку починають із нового рядка, а перед нею ставлять тире.  Якщо репліка супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.
Приклад:
1. — Доброго дня, лікарю. Дозвольте  увійти.    
    — Вітаю. Так, проходьте, будь ласка. Уважно Вас слухаю.
 
2. Після екскурсії гід  запитав:                   
    — Чи зацікавила вас розповідь? Що найбільше вразило?                       
    — Криниця! Криниця, що стала підземним ходом! — галасували дітлахи.
Схематично діалог можна зобразити так:
 
(А, а — слова автора, Д, д — репліка діалогу)
 
1.А:
— Д!?...   
2. — Д, — а.    
3. — Д, — а. — Д!?.  
4. — Д!? — а.   
5. — Д, — а : — Д!?...