Крім головних, у реченні можуть бути другорядні члени: додаток, обставина, означення.
 
Знімок екрана 2023-01-15 112320.png
Додаток — це другорядний член речення, що називає предмет, на який спрямована дія або стосовно якого ця дія відбувається.

Додаток відповідає на запитання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
 
До додатка ставимо запитання від присудка: Мама завжди турбувалася (про кого?) про мене.
 
Найчастіше додаток виражається іменником, займенником, рідше — іншими частинами мови (прикметником, числівником у значенні іменника). Також додаток може виражатися іменником із прийменником. Прийменник входить до складу додатка: Мати чекає на сина.
 
Додаток підкреслюємо так: Знімок екрана 2023-01-15 105312.png
Приклад:
  • Любив дід гарну бесіду й добре слово.

  • Чого тільки не насадить наша невгамовна мати.

  • Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного (З тв. О. Довженка).