Граматична основа речення
Кожне речення має граматичну основу: підмет і присудок. Це змістове і граматичне ядро речення, яке об'єднує навколо себе решту слів (другорядні члени речення). Речення  просте, якщо в ньому одна граматична основа.
Приклад:
Колись на нашій планеті жили дивовижні істоти.
Якщо в реченні є лише граматична основа, таке речення називається непоширеним.
Якщо речення, крім головних, має ще другорядні члени, воно називається поширеним
Приклад:
  • Ліс принишк.
  • Ліс принишк у передчутті першої весняної грози.
Підмет
Підмет — це головний член  речення, що називає предмет, особу чи явище, які виконують дію і про які говориться в реченні. Підмет відповідає на запитання хто? що?
Підмет підкреслюємо у реченні так: Знімок екрана 2023-01-07 182344.png.
У ролі підмета частіше виступає іменник і займенник у називному відмінку, рідше — інші частини мови (числівник, прикметник, дієслово).
Приклад:
  • Ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних (В. Симоненко).
  • Народ пише історію своєї країни.
Присудок

Присудок — це головний член речення, що називає дію, яку виконує підмет, його стан чи ознаку. Присудок відповідає на запитання що робить підмет? що робитиме? що робив? хто він? що він таке?

У ролі присудка частіше виступає дієслово, рідше — інші частини мови (іменник, прикметник, прислівник).
У реченні присудок підкреслюємо так:  Знімок екрана 2023-01-07 183038.png.

Приклад:
  • У казках люди зашифровували моральні та етичні норми буття.
  • Прислів'я і приказки — скарбниця народної мудрості.
Зверни увагу!
Є речення, у яких один підмет і кілька присудків до нього. Або ж, навпаки, один присудок і кілька підметів.

Дощ почався вранці і йшов до самого вечора. На вулицях міста яскраво світили ліхтарі, святкова ілюмінація та вивіски магазинів.
Двоскладні й односкладні речення

Двоскладними називаються речення, у яких є обидва головні члени речення: і підмет, і присудок.

Односкладні речення мають тільки один головний член речення у формі підмета або присудка. 

Приклад:
  • Калина  багата на вітаміни.
  • Спеції, приправи чи їх суміші здавна використовували на Сході.