Складним називається речення, яке має дві й більше граматичні основи.
Зверни увагу!
До складного речення можуть входити частини поширені і непоширені, з одним головним членом і двома – підметом і присудком.

Частини складного речення можуть бути незалежними одне від одного й залежними.  
Приклад:
Людство повинно схаменутись, щоб ненароком не знищити  планету. 

Сонце вже давно зайшло за обрій, і не чутно співу пташок.
В усному мовленні між частинами складного речення на місці розділового знака робиться невеличка пауза. У кінці кожної частини складного речення, крім останньої, голос підвищується, а в кінці складного речення голос знижується. Частини складного речення об'єднані в одне ціле за змістом і граматично; можуть поєднуватися інтонаційно або за допомогою сполучників чи сполучних слів.
Види зв'язку в складних реченнях: безсполучниковий і сполучниковий.
Якщо прості речення в  складному поєднуюються лише інтонаційно, таке речення називається безсполучниковим.
Якщо прості речення поєднуються в складному за допомогою сполучників чи сполучних слів, таке речення називається сполучниковим.
Приклад:
Весна настала раптово, снігові  кучугури  розтанули за  кілька днів.
Ніхто не підняв руки, і вчителька викликала мого товариша.
Зверни увагу!
Приклади сполучників і сполучних слів: і,  й,  та,  а,  але,  зате,  проте,  що,  щоб,  як,  де,  коли,  який,  чий,  хто,  чому,  дарма що,  незважаючи на те  що.