Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Числівник як частина мови Теорія з теми «Числівник як частина мови»: лексичне, морфологічне та синтаксичне значання.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Числовий ребус 1 вид - рецептивний легке 2Б. Утворення і використання відмінникових форм числівників.
2. Знайди числівник 1 вид - рецептивний легке 3Б. Визначення числівників серед інших частин мови.
3. Утвори числівник 1 вид - рецептивний легке 2Б. Творення порядкових числівників від кількіних.
4. Граматична форма числівників 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Узгодження числівників з іменниками.
5. Народна мудрість 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Узгодження числівників з іменниками.
6. Котрий? Скільки? 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення вивченого про числівник як частину мови.
7. Узгодження числівників 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Визначення числівників в реченнях, розрізнення числівників і відчислівникових іменників, прикметників та прислівників.
8. Синтаксична роль числівників 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Синтаксична роль числівників.
9. Додаток-числівник 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль числівника.
10. Означення-числівник 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль числівника.
11. Числівник-підмет 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль числівника.
12. Фразеологізми з числівниками 3 вид - аналіз важке 3Б. Роль фразеологізмів у реченні.
13. Таблиця 3 вид - аналіз важке 3Б. Уміння визначати частини мови.
14. Як правильно? 3 вид - аналіз важке 4Б. Формування навичок доречного вживання числівників в усному і писемному мовленні.
15. Яка частина мови? 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Розрізнення числівників з іншими частинами мови.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Числівник-присудок Інший середнє 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль числівника.
2. Знайди в прислів'ях числівники Інший середнє 4Б. Визначення розрядів числівника за значенням.
3. Знайди синонім Інший середнє 6Б. Формування навичок культури мовлення, визначення граматичних ознак числівника.
4. Обставина-числівник Інший середнє 1Б. Уміння визначати синтаксичну роль числівника.
5. Склади речення Інший важке 2Б. Створення речень, до складу яких входять числівники.
6. Який член речення? Інший важке 6Б. Визначення синтаксичної ролі числівників.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Числівник як частина мови» 00:15:00 середнє 17Б. Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Числівник як частина мови».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Числівник як частина мови» 00:15:00 середнє 12Б. Ззначення числівника; його функції та синтаксична роль у реченні.
2. Перевірна робота з теми «Числівник як частина мови» 00:20:00 середнє 8Б. Перевірка знань, умінь і навичок з теми «Числівник як частина мови».