Необхідно обирати правильну форму кількісних числівників при творенні  складних іменників і прикметників.
На початку складних слів.
Числівники 1, 2, 3, 4 мають форми одно-, дво-(двох-), три-(трьох-), чотири-(чотирьох-).
Зверни увагу!
Форми числівників дво-, три-, чотири- вживаємо перед приголосними та літерами Я, Ю, Є, Ї (на початку слова вони дають два звуки [йа] [йу] [йе] [йі]):

двоГодинний, двоПоверховий, двоЯрусний.

Числівникові форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаємо

— перед голосним: двохАктний, чотирьохОсьовий, двохЕлементний;

— у прикметниках на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: двохтисячний, трьохмільйонний;

— у словах, частиною яких є складений числівник: двадцятидвохрічний, двохтисячоліття.
Всі інші числівники (крім дев'яносто, сто, тисяча) мають форму родового відмінка із закінченням -и:
 
 
п’ятикілометровий, тридцятип’ятикілометровий, п’ятисотрічний (але сороканіжка, сорокарічний)
Числівники дев'яносто, сто в складних словах зберігають форму називного відмінка:

стоголосий, стодвадцятиміліметровий, дев'яностопроцентний, дев'яносторіччя.
Зверни увагу!
Числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-:

тисячочотирьохсотліття, тисячотонний, тисячоватний.