Узгодження складених кількісних числівників.
У складених кількісних числівниках форму іменника визначає останнє слово:
сто двадцять одна гривня, чотириста дві гривні, п 'ятсот сімдесят вісім гривень.
При складених числівниках, що закінчуються на один (одна, одне), іменник ставиться в однині, а числівник один узгоджується з ним у роді:

тридцять один день, п’ятдесят одна хвилина, тисяча одне обертання.
Якщо іменник не вживається в однині, то числівник  одинстоїть у множині:

сто сімдесят одні окуляри.
При складених числівниках, що закінчуються на два (дві), три, чотири, іменники стоять у називному відмінку множини:

шістдесят два вагони, тридцять чотири тонни, сорок три роки, сімдесят чотири ящики.
Якщо складені числівники закінчуються на два, три, чотири і не можуть мати у своєму складі збірних числівників

— з множинними іменниками,

— іменниками четвертої відміни,

— назвами нерахованих предметів,

то 
використовують лічильні слова: пара, одиниця, примірник, штука, голова:
 

двадцять дві пари окулярів, двадцять п 'ять одиниць техніки.
Складні числівники, що закінчуються словом п’ять і далі, керують іменником у родовому відмінку множині:

шістдесят сім верстатів.