Утворення порядкових числівників
Порядкові числівники утворюють від відповідних кількісних числівників за допомогою закінчень -ий, -а, -е: 
 
п’ятий, десята, тридцяте.
  
Зверни увагу!
Від числівників один, два порядкові числівники утворюють від інших основ:

перший, другий.
Під час творення складених порядкових числівників змінюємо лише останнє слово:
 
шістдесят сім — шістдесят сьомий.
Узгодження порядкових числівників.
Порядкові числівники відмінюються як прикметники, тому узгоджуються з іменниками в роді, числі і відмінку:

сьомий день, сьома година, сьоме число. 
 
Якщо дата поєднана зі словами свято, день, то числівник і назва місяця вживаються в родовому відмінку:

привітати зі святом Восьмого березня.
Правопис порядкових числівників.
СКЛАДНІ порядкові числівники на-сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуть одним словом, при цьому числівники першої частини стоять у родовому відмінку (крім дев’яносто, сто): 
 
двохмільйонний, трьохсотий, чотирьохмільярдний, п’ятитисячний.