Досить велика потреба в тлумачному фразеологічному словнику, у якому розкривається значення фразеологізму, наводяться приклади його використання, подається граматична і стилістична характеристика.
На щастя, у наш час такі словники доступні в мережі Інтернет:
  
 
фраз-3.png

Автори розташували фразеологізми гніздовим способом навколо основного слова. Опорним словом виступає іменник, у нашому прикладі волосся.
Як бачимо, в алфавітному порядку розташовані усі фразеологізми з цим словом:
Приклад:
волосся рвати на собі
волосся дибом стає
волосся лізе догори
притягти за волосся
Біля кожного фразеологізму можемо побачити його значення та варіанти вживання.
Приклад:
Аж рвати на собі волосся, рвати на собі волосся, дерти на собі волосся.
Автори дають приклади вживання поданого фразеологізму в реченні:
Приклад:
А він виковзне, мов в'юн, і під носом властей позволяв собі такі авантюри, що панове мандатори волосся на собі рвуть (Г. Хоткевич. «Камінна душа»).
Якщо фразеологічний зворот має синонімічний чи антонімічний фразеологізм, автори зазначають їх нижче з відповідною позначкою:
Приклад:
С и н о н і м: битися головою об стіл.
У випадку багатозначності фразеологізму кожне із значень нумерується арабською цифрою:
Приклад:
Темний ліс. 1. Щось незрозуміле, невідоме, заплутане. — Він подивився нарешті в білет. Як і слід було чекати, все там для нього — темний ліс. (К. Світличний. Німецька мова.)
2. Якого не можна зрозуміти; скритний, потайний. — Чужа душа — то, кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна! (Л. Костенко. Маруся Чурай.)