Фразеологічні звороти можуть бути багатозначними.
Багатозначність серед фразеологізмів трапляється рідко.
Багатозначними називаються фразеологізми, які мають декілька значень, схожих між собою.
Приклад:
Багатозначним є фразеологізм вести перед:
 
1) верховодити:
Гордій справді вмів перед вести, вмів отаманувати так, що всі його слухались (Б. Грінченко).
 
2) бути першим, передовим:
Дільниця його групи стала вести перед у цеху (Ю. Яновський).
 
3) заспівувати:
І справді, мо­лодиці жартували, сміялись, співали пісень, аж луна розлягалась по полю. Олександра вела перед (М. Коцюбинський).
Як бачимо, усі три значення мають спільнебути першим.
 
У багатозначному фразеологізмі може поєднуватися пряме значення з переносним.
Приклад:
Фразеологізм ставати дибки.
 

1) Коли йдеться про тварин, виступає в прямому значенні «ставати на задні ноги»:
Їдуть вершники... Під ними гарцюють коні, стають дибки, крешуть підковами брук (П. Колесник).

2) Коли ж мова, йде про предмети — має вже певною мірою переносне значення «ставати вертикально»:
На одній розбитій платформі, яка стала дибки, чудом затримався танк (О. Донченко).

3) Коли йдеться про людей — набуває цілком переносного значення «чинити опір, рішуче протестувати»:
Завжди мене слухався Олекса, а тут дибки став (І. Муратов).
Зверни увагу!
Часто омонімічні фразеологізми приймають за багатозначні.
Омонімічними вважають фразеологізми, які збігаються за звучанням і не мають нічого спільного в значенні.
Приклад:
Фразеологізм роззявити рота:
1) говорити, казати що-небудь:
Рота як слід він не вспіє роззявити, — зараз готове усе (П. Грабовський);

2) уважно слухати:
У хаті слухали, роззявивши роти, намагаючись не пропустити жодного слова (Я. Качура).

3) бути дуже враженим чимось:
Глухі діди роти пороззявляли, бо ще ніколи не бачили таким збудженим свого Зарубу (В. Кучер).

4) бути неуважним:
Ну, гони биків, чого рота роззявив? (Григорій Тютюнник).

5) зазіхати на що-небудь:
На чуже добро ще змалку рота роззявляє (С. Голованівський).

6) рватися — про взуття:
Ось і чоботи в мене роти пороззявляли (Г. Квітка-Основ'яненко).
Як бачимо, усі значення є різними.
 
Фразеологізми часто вступають в синонімічні відношення.
Синонімічними фразеологізмами вважаються фразеологізми, які мають одне значення.
Приклад:
Значення «ледарювати» мають фразеологізми:

байдики бити, баглаї бити, давати горобцям дулі, ханьки м’яти, клеїти дурня, ганяти вітер по вулицях, лежні справляти, тинятися з кутка в куток, і за холодну воду не братися.
Серед фразеологізмів виділяються також пари з антонімічним значенням.
Антонімічні фразеологізми — фразеологічні одиниці, які вказують на протилежність.
Вбити собі в голову — викинути з голови,  не в тім'я битий — не має лою в голові,
макітра розуму — пустий лоб,  хоч греблю гати — як кіт наплакав, набитий гаманець — вітер у кишенях свистить.
Синонімічні, антонімічні....svg