Відносні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?, виражають ознаку по відношенню до інших предметів чи явищ.
 
Це здебільшого прикметники, утворені від іменниківстіл, зроблений з дерева — дерев'яний стіл (до матеріалу), ранок зими — зимовий ранок (до часу), вулиці міста — міські вулиці (до місця).
  
Відносні прикметники.png
 
Відносні прикметники не мають якісних характеристик, вони не позначають ознаку, яка виявляється більшою чи меншою мірою,  не утворюють антонімічних пар.
Відносні прикметники утворюються за допомогою суфіксів -ськ-, -ан-, -н-, -овзимовий, батьківський, ранній.