За своїм значенням і граматичними властивостями прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні і присвійні.
Якісними називають прикметники, що виражають ознаки предметів за якістю й  можуть виявлятися  більшою або меншою мірою: гострий, лисий, правильний; старий — старший — найстарший.

Якісні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?: духмяний, давній, прудкий, розумний, худорлявий, поганий тощо.
Якісні прикметники можуть утворювати антонімічні пари: веселий — сумний, чистий — брудний, худий — товстий, а також синонімічні ряди: гарний — красивий, чудовий, прекрасний.
 
Якісні прикметники можуть утворювати словосполучення з прислівниками дуже, трохи, надзвичайно: дуже тихо, надзвичайно сильний.