Назви осіб за національною ознакою та місцем проживання творяться  за допомогою суфіксів -анин(-янин), -чанин, -ин, -ець, -ич, -ак(-як), -ит. 
Назва топоніма закінчується суфіксами:
 
 -иц(я), -ець, -ськ-/-цьк-, -ці, -ак, -ч, -к, то назва жителя утворюється за допомогою суфікса -анин, -янин, -чанин. Вінниця — вінничанин;
  
 -івк- передбачає вживання в назвах жителів суфікса -ець: Ковалівка — ковалівець.
Зверни увагу!
Найменування жителів островів, басейнів рік, територій, які є складниками держав, та назви жителів міст, що вживаються у формі множини, також утворюються за допомогою суфікса -ець: Україна  — українець.
До компонентів -город/-град, -піль/-поль приєднується суфікс -ець:

Миргород — миргородець.
 
назви за місцем проживання.png
Іменники на позначення назв осіб за професією, спеціальністю утворюються за допомогою суфіксів:
 
-ар, -яр:  ток-ар, мал-яр

-ач, -яч:  переклад-ач, сі-яч

-ій
:  вод-ій

-іст, -ист
:  танк-іст, такс-ист

-ець: продав-ець

-ник, -щик, -чик: газів-ник, прапор-щик, льот-чик

-тель
: учи ель

-альник: прибир-альник.
Приклад:
Пожежа. 
 
Для утворення назви особи чоловічого роду за професією додаємо суфікс -ник: пожеж-а — пожеж-ник.
 
Серед іменників, назв професій, є слова, які вживаються у формі чоловічого роду для позначення осіб і чоловіків, і жінок: учитель, інженер.
 
Так сталося тому, що раніше певні професії мали лише чоловіки. У наш час їх можуть мати і жінки, тому в мові з'явилися слова-фемінітиви.
Фемінітиви — іменники на означення осіб жіночої статі: учителька, інженерка.
Фемінітиви утворюють за допомогою суфіксів від іменників чоловічого роду.
Вибір суфікса відбувається за певними правилами:
  • до чоловічих назв, що закінчуються на -ак, -ар, -ач, -ир, -ій, -іст, -тель, -ун для утворення жіночої назви додається -к(а): учитель — учителька, репортер — репортерка.
  • чоловічі -ик, -ець замінюють суфікси -иц(я), -ниц(я): вантажник — вантажниця.
Існують також окремі суфікси на означення жіночої статі:
  • -ин(я), -ах(а), -ух(а)княгиня;
  • запозичені -ес(а), -іс(а), -ін(а): стюардеса, директриса, балерина.
Зверни увагу!
Не утворюють жіночих форм слова, у яких відповідний суфікс змінює лексичне значення: пілот — пілотка, вівчар — вівчарка.