Порядок словотвірного аналізу
1. Аналізоване слово.
2. Твірне слово.
3. Твірна основа, до якої частини мови належить.
4. Словотворчий засіб.
5. Спосіб словотворення.
 
Словотвірний аналіз виконуємо в такій послідовності:
  
1. До слова, яке аналізуємо, добираємо найближче зі споріднених йому слів, тобто те, яке має найбільшу кількість спільних морфем. Це слово буде твірним для аналізованого: «хід»ходити
  
2. Спільною частиною похідного слова «хід» і твірного слова «ходити» є хід/ход-
 
3. Слово «хід» утворене шляхом відкидання суфікса і скорочення твірного слова «ходити».
 
4. Робимо висновок, що іменник «хід» утворився від неозначеної форми дієслова «ходити» морфологічним безафіксним способом.