Дієслова можуть означати дію, яка переходить або не переходить на інший предмет. Залежно від цього вони поділяються на перехідні і неперехідні.
  
Перех_Непер.png
Зверни увагу!
Поділ дієслів на перехідні та неперехідні здійснюється на основі синтаксичних ознак дієслова.
До перехідних належать дієслова зі значенням:
  • конкретної фізичної дії: ліпити, будувати, шити, в'язати, фарбувати, копати, асфальтувати;
  • інтелектуальної діяльності та мовлення: писати, читати, слухати, додавати, говорити, казати, мовити;
  • руху, переміщення: нести, сунути, везти, котити, штовхати.
До неперехідних належать дієслова, що означають:
  • стан людини та довкілля: сумувати, веселитися, бідувати, світає, вечоріє, дощить, гримить;
  • динамічні процеси в рослинному світі: рости, квітнути, цвісти, в'янути;
    професійну чи громадську діяльність людей: головувати, директорувати, маклерувати;
  • звуки тварин, комах, птахів і неживої природи: гавкати, воркотіти, шипіти, тьохкати, дзюрчати.
Зверни увагу!
Деякі дієслова, залежно від контексту, бувають то перехідними, то неперехідними.
Малює картину, вишиває рушник, співає пісню, пише диктант усі дієслова перехідні: мають при собі додатки в знахідному відмінку без прийменника.
Петрусь уже гарно малює й пише, а Марійка не гірше від нього співає та вишиває.
Ті самі дієслова — неперехідні: бо не мають і не потребують додатків, виражених знахідним відмінком без прийменника.
Категорія перехідності/неперехідності властива всім дієслівним формам: інфінітиву, особовим і родовим формам та дієприслівнику.
Зворотні дієслова
До неперехідних дієслів належать також всі дієслова з суфіксом -ся (-сь):
Приклад:
Радитися, одягатися, купатися, милуватися, вимитися, боятися.
Якщо до перехідного дієслова додати частку -ся, то воно стає неперехідним:
зустрічати приятеля — зустрічатися з приятелем, вітати вчителя — вітатися з учителем.

Ці дієслова виділяються в окремий розряд — зворотні дієслова.