Окремо пишемо  прислівникові сполучення:
  • утворені поєднанням прийменника та іменника, який зберігає лексичне значення та граматичну форму (можна поставити означення): без жалю, до вподоби, в обмін, за рахунок, на щастя;
  • утворені поєднанням двох іменників (числівників) та прийменників: з року в рік, сам на сам, з кінця в кінець, один за одним, раз у раз;
  • утворені поєднанням прийменника й прикметника чоловічого роду: в основному, у цілому;
  • утворені поєднанням прийменника по й збірного числівника: по двоє, по п'ятеро;
  • фразеологічні сполуки прислівникового типу: ні на йоту, ні світ ні зоря, ні в сих ні в тих.
Зверни увагу!
Запам'ятай: без угаву, без упину, будь ласка, до вподоби, до завтра, до побачення, до речі, на добраніч, під силу, уві сні, у стократ, усе одно.
Screenshot_12.png