Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Ступені порівняння прислівників Формування мовних компетентностей із теми «Ступені порівняння прислівників».
2. Деякі особливості творення ступенів порівняння Формування мовних компетентностей із теми «Ступені порівняння прислівників».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Утвори прислівники 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Повторення вивченого про прикметник та ступені порівняння прикметників. Творення прислівників суфіксальним способом від прикметників.
2. Укажи правильний варіант (вищий ступінь порівняння) 3 вид - аналіз легке 1Б. Закріплення й систематизація вивченого про творення вищого ступеня порівняння прислівників.
3. Правильно — неправильно (найвищий ступінь порівняння) 3 вид - аналіз легке 1Б. Удосконалення вивченого з теми «Ступені порівняння прислівників».
4. Можна чи не можна? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати розряди прислівників за значенням; удосконалення вивченого про прислівник та про утворення ступенів порівняння.
5. Утворюємо просту форму вищого ступеня 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Уміння утворювати просту форму вищого ступеня порівняння прислівників, використовуючи набуті знання.
6. Складена форма 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Уміння утворювати складену форму вищого і найвищого ступенів порівняння прислівників, використовуючи набуті знання.
7. Обери відповідь 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Уміння визначати правильність творення ступенів порівняння прислівників.
8. Змоделюй ступені порівняння 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Уміння утворювати просту форму вищого й найвищого ступенів порівняння, моделюючи подані слова.
9. Красне слово — золотий ключ 3 вид - аналіз важке 2Б. Повторення вивченого про омоніми. Уміння визначати частини мови, розрізняти ступені порівняння прикметників і прислівників.
10. Ти редактор 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Уміння виправляти помилки при творенні ступенів порівняння прислівників, редагувати речення відповідно до правил граматики.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Асоціативний ряд Інший важке 5Б. Розвиток логічного й асоціативного мислення, збагачення словникового запасу; уміння застосовувати отримані під час вивчення теми «Ступені порівняння прислівників» знання.
2. Правильно — неправильно (вищий ступінь порівняння) Інший легке 1Б. Удосконалення вивченого з теми «Ступені порівняння прислівників».
3. Правильний варіант (найвищий ступінь порівняння) Інший середнє 1Б. Закріплення й систематизація вивченого про найвищий ступінь порівняння прислівників.
4. Хвилинка теорії Інший середнє 2Б. Узагальнення та систематизація вивченого теоретичного матеріалу з теми «Ступені порівняння прислівників».
5. Склади твір Інший важке 7Б. Уміння самостійно вводити прислівники в текст, утворюючи ступені порівняння.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Ступені порівняння прислівників» 00:10:00 середнє 3Б. Завдання для закріплення та систематизації знань із теми «Ступені порівняння прислівників».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ступені порівняння прислівників» 00:15:00 середнє 10Б. Завдання для систематизації й удосконалення знань із теми «Ступені порівняння прислівників».
2. Перевірна робота з теми «Ступені порівняння прислівників» 00:20:00 середнє 8Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Ступені порівняння прислівників».