Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Правопис сполучників Теоретичний відомості для опанування знань про написання сполучників.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибери відповідь 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Завдання передбачає вибір одного правильного варіанта написання сполучників разом та формування умінь застосовувати знання теоретичного матеріалу.
2. Розподіли за колонками 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Формування навичок щодо написання сполучників разом, окремо та через дефіс.
3. Орфографічний практикум 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Удосконалення умінь та навичок написання сполучників разом, окремо, через дефіс.
4. Зроби вибір 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на вибір декількох правильних варіантів щодо розрізнення сполучгиків та однозвучних з ними слів.
5. Вправа-реконструкція 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на удосконалення навичок розрізнення сполучників та однозвучних з ними слів.
6. Дефісне написання 3 вид - аналіз середнє 2Б. Формування навичок визначення правильного напмсання сполучників.
7. Я — редактор 3 вид - аналіз середнє 4Б. Формування навичок знаходити помилки щодо написання сполучників та однозвучних сполук слів та редагувати їх.
8. Якби/як би, щоб/що б 3 вид - аналіз середнє 2Б. Завдання на формування навичок розрізнювати сполучники якби, щоб від однозвучних з ними слів.
9. Зате/за те, проте/про те 3 вид - аналіз середнє 2Б. Завдання на формування навичок розрізнювати сполучники зате, проте від однозвучних з ними слів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Тест-завдання Інший середнє 1Б. Завдання на вибір декількох правильних варіантів щодо розрізнення сполучгиків та однозвучних з ними слів.
2. Правописний практикум Інший середнє 2Б. Формування орфографічних навичок щодо написання сполучників та однозвучних сполук слів.
3. Зніми скісну риску Інший середнє 3Б. Формування навичок щодо написання сполучників разом, окремо та через дефіс.
4. Злови помилку Інший важке 4Б. Контроль сформованості умінь та навичок написання сполучників разом, окремо, через дефіс.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Правопис сполучників» 00:15:00 середнє 7Б. Завдання на удосконалення знань та умінь про написання сполучників.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Правопис сполучників» 00:25:00 середнє 11Б. Закріплення знань, умінь та навичок учнів про написання сполучників разом, окремо, через дефіс та розрізнення сполучників та односзучних сполучень слів.
2. Перевірочна робота з теми «Правопис сполучників» 00:25:00 середнє 12Б. Перевірка сформованості знань, умінь та навичок з теми «Правопис сполучників».