Узгоджені  означення
Узгоджені означення стоять у тому самому роді, числі й відмінку, що й означуване слово. Якщо означуване слово змінює форму, то й означення  так само змінюється.
Приклад:
До  найближчого  села дісталися вночі. Означуване слово села й означення найближчого мають однакові характеристики: родовий відмінок, однина, середній рід.
 
Трохи змінимо речення: Найближче  село знаходиться за три кілометри. Означуване слово село має форму називного відмінка однини. Таку ж форму має й означення найближче. Отже, це узгоджене означення.
Способи вираження узгоджених означень
прикметник
Попід ногами білий пух.                                    
дієприкметник
По нивах недожатих блукала Полудниця із серпом.
дієприкметниковий зворот
Князь куняв у кріслі, заколисаний мушиним дзижчанням.
числівник
Йому нелегко було дійти
до сьомого класу.
займенник                      
А в таємну днину
під твоїм вікном
зацвіте калина небувалим сном.                                                       
Зверни увагу!
Кількісний числівник виступає означенням  лише в непрямих відмінках, крім знахідного, однакового з назив­ним. Поєднання кількісного числівника в називному (знахідному) відмінку з іменником виступає як один член речення — підмет або додаток.

ПОРІВНЯЙ: що? Три тополі росли за селом. —  До скількохтрьох тополь вела стежка.
Не є узгодженими означеннями прикметники,  що є складовими фразеологічного чи сталого синтаксичного словосполучення (сізіфова праця, ахіллесова п'ята, дамоклів меч, лихе око). Вони виконують роль єдиного члена речення.
Неузгоджені означення
 
Неузгоджені означення виражаються іменниками, особовими займенниками, прислівниками, інфінітивами, сполученнями слів. Зміна форми означуваного слова не веде до зміни форми означення.
Приклад:
Ми підійшли до будинку  з каменю. Означуване слово будинку має таку характеристику: родовий відмінок, однина, чоловічий рід. Означення з каменю має таку характеристику: непохідний прийменник + іменник чоловічого роду у формі родового відмінка однини.
 
Змінимо речення: Ці  будинки  з каменю з'явилися тут наприкінці ХІХ століття. Означуване слово будинки має форму називного відмінка множини. А означення з каменю свою форму не змінило. Отже, це неузгоджене означення.
Зверни увагу!
Інколи неузгоджені означення можна трансформувати в узгоджені: шафа з дерева — дерев'яна шафа; басейн сусіда — сусідів басейн; парасолька сестри — сестрина парасолька.
Способи вираження неузгоджених означень
іменник
Казка на ніч не
має бути страшною.
займенник
Подарунок для тебе ми готували усі разом.                                                          
прислівник            І дороги вперед тут тобі не підкажуть. 
інфінітив
Уміння готувати в цій родині
передається від батька до сина.
сполучення слів
Квіти незвичних кольорів
вирощують селекціонери.                    
Зверни увагу!
Слід правильно ставити запитання й визначати синтаксичну роль іменників у таких конструкціях: вареники → які? → з сиром; мішок → який? → на картоплю; дорога → яка? → до крамниці.