Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Способи вираження складеного присудка Теоретичні відомочті про способи вираження складеного іменного і складеного дієслівного присудка.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Увідповідни частини тверджень 1 вид - рецептивний легке 2Б. Систематизація вивченого про складений присудок.
2. Який буде іменним? 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формування навичок вирізняти складений іменний присудок за його ознаками.
3. Простий чи складений? 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Вдосконалення вмінь визначати тип присудка.
4. Додай складений присудок 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення вивченого про складений присудок.
5. Допоміжне слово 3 вид - аналіз середнє 3Б. Закріплення вивченого про складений дієслівний присудок.
6. Загублені присудки 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення вивченого про складений іменний присудок, розділові знаки в групі підмета і присудка.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Дієслово + ... Інший важке 10Б. Розвивати творчі здібності учнів. Систематизувати вивчене про складений присудок.
2. Знайди «зайве» Інший середнє 1Б. Закріплення навичок розрізняти ти присудка.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Складений присудок. Способи його вираження» 00:10:00 середнє 8Б. Систематизація вивченого про складений присудок.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Складений присудок. Способи його вираження» 00:15:00 середнє 7Б. Узагальнення вивченого з теми «Складений присудок. Способи його вираження»
2. Перевірна робота з теми «Складений присудок. Способи його вираження» 00:30:00 середнє 13Б. Перевірка здобутих вмінь і навичок під час вивчення теми «Складений присудок. Способи його вираження»