Щоб визначити, яким членом  речення є сполучне слово, виконай такі кроки:
1. Заміни його іншим словом відповідно до змісту речення.
2. Постав питання.
3. Визнач синтаксичну роль.
 
На алеї, ЩО вела до веранди, з’явилися двоє обшарпаних хлопчиків (Джек Лондон). 
 1. Сполучне слово ЩО можна замінити словом «алея», «яка», «вона».
Підрядна частина, якби вона була незалежним реченням, звучала б так:
«Алея вела до веранди».
2. Ставимо питання до слова алея: (хто? що?)
3. Робимо висновок: ЩО — це підмет.
 
Видно гори, ЯКІ вкрив ліс.
1. Сполучне слово ЯКІ («який», «чий», «котрий» ніколи не бувають сполучниками, вони є тільки сполучними словами, тобто займенниками) замінюємо словом гори з головної частини:
«Гори вкрив ліс».
2. Ставимо питання: Ліс вкрив (кого? що?) гори.
3. Висновок: ЯКІ — це додаток.
 
Малій Тетянці подобаються книжки, ДЕ багато ілюстрацій.
1. Сполучне слово ДЕ замінюємо сполукою слів «у книжках» або «у яких»:
«У книжках багато ілюстрацій» / «у яких багато ілюстрацій»/ «у них багато ілюстрацій».
2. Ставимо питання: Багато ілюстрацій (де?) у книжках.
3. Висновок: ДЕобставина.
 
Там, ДЕ низька моральність, немає великої людини (Р.Роллан).
1. По-перше, зі сполучним словом ДЕ співвідноситься вказівне слово «там» в головній частині. Слово там виконує синтаксичну роль обставини місця.
2. ДЕ можна замінити прислівником там:
«Там низька моральність».
3. Висновок: ДЕ — це обставина.
 
ЯКА вода, такий млин, ЯКА мати, такий син (Присл.).
1. У цьому складному реченні 4 частини: між І і ІІ, а також між ІІІ і ІV підрядний зв'язок.
2. Визначаємо члени речення: (Млин (є) такийякою (є) вода; син (є) такийякою (є) мати) — перед нами складені іменні присудки, іменна частина яких виражена займенником «який».
3. Висновок: ЯКА — це присудок.
Джерела:
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.:
Освіта, 2012.— 270 с.
Герман К. Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних слів./ Електронний ресурс / http://litmisto.org.ua/?p=264
Слинько І. І. СПОЛУЧНИК ЧИ СПОЛУЧНЕ СЛОВО? / Електронний ресурс http://litmisto.org.ua/?p=266