Залежно від того, на яке питання відповідає підрядна частина і який член речення замінює, розрізняємо:
  • СПР з підрядними означальними 
  • СПР з підрядними з'ясувальними
  • СПР з підрядними обставинними
При загальній характеристиці складнопідрядних речень пам'ятаймо, що всі вони поділяються на дві групи:
  • СПР, у яких підрядна частина пояснює слово в головній частині (підрядні означальна, з'ясувальна, окремі різновиди обставинних (місця, часу);
  • СПР, у яких підрядна частина пояснює головну частину в цілому (обставинні з підрядними причини, мети, умови, допусту, порівняння та наслідку дії).
Підрядне означальне виступає означенням до будь-якого іменника чи займенника (або уточнює вказівне слово, що є означенням), відповідає на питання який?
Міф — це оповідь про богів і героїв, (яких?) які брали участь у творенні світу.
 
Підрядне з'ясувальне уточнює, пояснює, доповнює чи конкретизує одне слово в головній частині (переважно присудок або вказівне слово той), відповідає на питання непрямих відмінків.
Живучи в лісі, наші пращури думали, (про що?) що й вони походять від дерев.
 
Підрядні обставинні  бувають кількох видів: місця, часу, ступеня і способу дії, мети, причини, умови, допусту, наслідку, порівняльні,відповідають на питання обставин (винятком є підрядне наслідку, яке не відповідає на жодне питання).
Особливе значення має яйце на Великдень, (чому?) адже воно є символом воскресіння.