Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. СПР з підрядними обставинними способу дії й ступеня Формування мовних компетентностей із теми «СПР з підрядними обставинними способу дії й ступеня».
2. СПР з підрядними обставинними порівняльними Формування мовних компетентностей із теми «СПР з підрядними обставинними порівняльними».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди підрядну обставинну порівняльну 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати СПР з підрядною обставинною порівняльною.
2. Визнач вид речення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати вид підрядної обставинної частини. Удосконалення вивченого про СПР.
3. Добери схему й визнач вид підрядної 3 вид - аналіз середнє 4Б. Уміння визначати вид підрядної частини, добирати схему до речення.
4. Сполучник чи сполучне слово ЯК? 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Уміння відрізняти сполучник від сполучного слова, роль слова ЯК у складному реченні, відрізняти вид підрядної частини.
5. Вибери речення (підрядна порівняльна) 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати в тексті СПР з підрядною порівняльною.
6. Розбий пару 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння відрізняти СПР з підрядною порівняльною від інших видів підрядних речень.
7. Пошукова робота 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння відрізняти СПР з підрядною способу дії й ступеня від інших видів підрядних речень.
8. Визнач головну й підрядну частини (підрядні способу дії й ступеня) 3 вид - аналіз середнє 3Б. Завдання для закріплення вивченого про СПР з підрядною способу дії й ступеня. Уміння визначати головну й підрядну частини в складному реченні, ставити запитання від головного до залежного.
9. Визнач головну й підрядну частини (підрядні порівняльні) 3 вид - аналіз середнє 3Б. Завдання для закріплення вивченого про СПР з підрядною порівняльною. Уміння визначати головну й підрядну частини в складному реченні, ставити запитання від головного до залежного.
10. Поєднай дві половинки 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядною обставинною способу дії й ступеня.
11. Спиши речення 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки в складнопідрядному реченні. Повторення вивченого про присудок, прикладку, фразеологічний та порівняльний звороти.
12. Повне, неповне чи зворот? 3 вид - аналіз важке 3Б. Уміння відрізняти неповне підрядне порівняльне від повного речення, а також порівняльний зворот від підрядного порівняльного речення.
13. Синтаксичний алгоритм 3 вид - аналіз важке 4Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядними способу дії й ступеня та порівняльними.
14. Виконай синтаксичний аналіз речення 1 1 вид - рецептивний важке 24Б. Уміння аналізувати СПР з підрядними обставиними способу дії й ступеня.
15. Увідповідни речення й вид підрядної 3 вид - аналіз важке 4Б. Повторення вивченого про види підрядних обставинних. Удосконалення вивченого про СПР з підрядними порівняльними та способу дії й ступеня.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Знайди підрядну обставинну способу дії й ступеня Інший легке 1Б. Уміння визначати СПР з підрядною обставинною способу дії й ступеня.
2. Вибери речення (підрядна способу дії й ступеня) Інший середнє 1Б. Уміння визначати в тексті СПР з підрядною способу дії й ступеня.
3. Зайве речення Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про СПР з підрядними способу дій й ступеня та порівняльними.
4. Прочитай прислів'я Інший середнє 3Б. Удосконалення вивченого про СПР з підрядними порівняльними.
5. Виконай синтаксичний аналіз речення 2 Інший важке 24Б. Уміння аналізувати СПР з підрядними обставиними порівняльними.
6. Доповни речення Інший важке 4Б. Розвиток мовлення, уміння доповнювати частини речення підрядними способу дії й ступеня.
7. Доповни речення підрядною порівняльною Інший важке 4Б. Розвиток мовлення. Уміння добирати до поданих частин підрядні порівняльні.
8. Склади речення з підрядною способу дії й ступеня Інший важке 4Б. Уміння складати речення з підрядною способу дії й ступеня.
9. Склади речення з підрядною порівняльною Інший важке 4Б. Уміння складати речення з підрядною порівняльною за запропонованою схемою.
10. Склади твір Інший важке 7Б. Уміння складати тексти, використовуючи СПР з підрядними способу дії й ступеня та порівняльними.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня» 00:10:00 середнє 10Б. Завдання для удосконалення вмвченого про види підрядних обставинних.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня» 00:15:00 середнє 30Б. Завдання для систематизації знань із теми «СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня».
2. Перевірна робота з теми «СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня» 00:20:00 середнє 6Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня».