Складнопідрядні речення з підрядними означальними — це такі конструкції, у яких підрядна частина, пояснюючи іменник у головній частині, указує на його ознаку й відповідає на питання який?
 
Кожен з нас любить своє місто, (яке?) яке справді є неповторним. [ ], ( ).
Зверни увагу!
У шкільній програмі до підрядних означальних належать і займенниково-означальні підрядні. Вони відрізняються тим, що пояснюють не іменник головної частини, а займенник (той, те, весь, все, всякий, кожний і под.), а іноді й іншу частину мови, вжиту в значенні іменника:
  
Не той блажен, хто загрібає золото (М.Зеров).
Усього, що ми пережили в печері, не переповісти словами.
 
На відміну від безпосередньо означальних підрядних, які завжди стоять після іменника, що пояснюється, займенниково-означальні підрядні можуть стояти й перед головною частиною:
  
Хто праці не боїться, того хвороба сторониться.
Підрядна означальна
Приєднується до головної частини:
  • сполучниками що, щоб, мов, ніби, наче, як
  • сполучними словамизайменниками хто, що, який, котрий, чий та прислівниками де, куди, звідки, коли, як
Приклад:
Листи, (які?) що їх писав тато, мама читала нам часто. — що — сполучник.
 
Ти сидів за хатою на траві й прислухався до жайворонкового співу, (якого?) який долинав із польового піднебесся (Є.Гуцало). — який — сполучне слово — займенник, виконує синтаксичну роль підмета.
 
Люблю світанок, (який?) коли над луками парує туман... (Т.Муль) — коли — сполучне слово — прислівник, виконує синтаксичну роль обставини часу.
 
Мова жестів популярна в багатьох племенах, що законсервувалися у своєму розвитку (В.Федоренко). — що — сполучне слово — займенник, виконує синтаксичну роль підмета.
 
Підрядна означальна зазвичай стоїть після слова, яке пояснюється, але трапляються й такі приклади:
 
Тарас Шевченко, ім'я якого відоме всьому світові, є сином України. (Сполучне слово який відділене від означуваного словом «ім'я»).
 
У головній частині складнопідрядного речення можуть бути вказівні слова той, такий, весь, все, всякий, кожний. Вони виділяють те слово, якого стосується підрядна частина.
Приклад:
Олено, виконай тільки ті завдання, які вказав учитель.
Небо таке прозоре, ніби його хтось вимив дощами.
Джерела: