Складнопідрядні речення з підрядними означальними можуть мати синонімічні відповідники — прості речення з дієприкметниковими зворотами. Синонімія виникає при заміні підрядної означальної частини дієприкметниковим зворотом або навпаки.
Приклад:
Стрічатиме нас деревце, що ми посадили в юності. — СПР з підрядною означальною.
Стрічатиме нас деревце, посаджене нами в юності.— просте речення з дієприкметниковим зворотом.
Заміна підрядної означальної частини на дієприкметниковий зворот можлива тоді, коли:
1. Присудок підрядної частини стоїть у теперішньому або минулому часі: 
Стрічатиме нас деревце, що ми посадили в юності.
Стрічає нас деревце, що ми посадили в юності.
Зверни увагу!
Заміна неможлива, якщо присудок має форму майбутнього часу, оскільки дієприкметники не мають форм майбутнього часу; також якщо присудок виражений дієсловом умовного способу.
Заміна також неможлива, якщо від дієслова-присудка підрядної частини не утворюються дієприкметники певних форм:
Маринка захоплено дивиться на квітку, яка розкрила свої пелюсточки.
2. Підрядна частина приєднується до головної за допомогою відносних займенників що (=який), який, котрий:
Стрічатиме нас деревце, яке ми посадили в юності.
Зверни увагу!
Заміна не відбувається, якщо підрядна частина з'єднується з головною за допомогою сполучників що, щоб, мов, немов, мовби, наче, начебто, ніби та сполучних слів хто, чий, де, куди, звідки, коли, як.
3. Відносний займенник стоїть у знахідному відмінку без прийменника, а присудок виражений перехідним дієсловом: 
Засипав сніг стежку, яку миша протоптала. — Засипав сніг стежку, протоптану мишею.
Заміна простого речення з дієприкметниковим зворотом на складнопідрядне речення
1. Добирається сполучне слово який (котрий, що (=який)) і узгоджується в роді, числі, відмінку з означуваним словом, від якого залежав зворот.
2. Дієприкметник перетворюється на присудок (на дієслово-присудок) підрядної частини.
Приклад:
Миколка простягнув руки, засмаглі на сонці. — Миколка простягнув руки, які засмагли на сонці.
3. Додаток в орудному відмінку дієприкметникового звороту часто перетворюється на підмет.
Приклад:
Душа, переповнена добром (Ор.в.), ніколи не зачерствіє. — Душа, яку переповнило  добро, ніколи не зачерствіє.
(Але можна й так: Душа, яка переповнена добром, ніколи не зачерствіє. Душа, що її переповнює добро, ніколи не зачерствіє).
 
В історії української державності є постаті, забуті людьми. —
В історії української державності є постаті, про які забули  люди .
Прості речення з дієприкметниковим зворотом доцільно вживати в діловому, науковому стилях. Складнопідрядне речення з підрядною означальною — в інших стилях, особливо в розмовному.
Приклад:
Усіх зацікавила інформація, яку передали по радіо.
Усіх зацікавила інформація, передана по радіо. (діловий стиль)
У підрядних означальних увага зосереджена більше на дії, а в дієприкметникових зворотах — на ознаках.
 
Крім того, паралельне вживання обох синонімічних структур сприяє уникненню одноманітності мовлення, надмірного повторення сполучного слова «який».
Приклад:
Колядки та щедрівки — пісні, які були важливою складовою частиною зустрічі Нового року. Походження назви «колядка» не з'ясоване. Назва «щедрівка», яка  збереглася тільки в Україні, означає «пісня, яка  накликає щедрість природи».
 
Колядки та щедрівки — пісні, які були важливою складовою частиною зустрічі Нового року. Походження назви «колядка» не з'ясоване. Назва «щедрівка», збережена тільки в Україні, означає «пісня, яка  накликає щедрість природи».
Джерела:
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К., «Альфа», 1997. — 432с.
 
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В.. - К.: Генеза, 2017. - 269 с.