Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Розділові знаки в складносурядному реченні (ССР) Кома, крапка з комою, тире, одиничний і повторювальний сполучник в ССР.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Перевірка теоретичних знань з теми «Складносурядне речення, розділові знаки в ньому» 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Завдання на перевірку теоретичних знань з теми. Має тестову форму (з вибором правильного варіанта відповіді).
2. Оберіть речення, де є кома 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Закріплення пунктуаційних правил у ССР. Із поданих прикладів обрати речення, у якому потрібна кома перед сурядним сполучником.
3. Оберіть речення, де є тире 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Закріплення пунктуаційних правил у ССР. Із поданих прикладів обрати речення, у якому треба поставити тире перед сурядним сполучником.
4. Чому немає коми? 3 вид - аналіз середнє 3Б. Перевіряє знання пунктуаційних правил в ССР. Пропонується обрати із запропонованих варіантів пояснення, чому в ССР немає коми між його частинами, правильний.
5. Тире чи кома? 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплення пунктуаційних правил у ССР. Визначити, кому чи тире треба ставити в реченні, обрати правильну відповідь із запропонованих.
6. Який розділовий знак в ССР? 3 вид - аналіз середнє 3Б. Закріплення пунктуаційних правил у ССР. Обрати один розділовий знак із запропонованих.
7. Устав розділовий знак 3 вид - аналіз середнє 3Б. Перевірка засвоєних знань з пунктуаціїї ССР. Треба заповнити порожні місця в реченні розділовими знаками.
8. Знайди правильний варіант 3 вид - аналіз середнє 2Б. Перевірка пунктуаційної пильності. Знайти речення з правильно розставленими розділовими знаками.
9. Об'єднай прості речення в складне 3 вид - аналіз важке 3Б. Вправа на застосування набутих пунктуаційних знань. Учень має об'єднати прості речення в ССР за допомогою сполучника «і», правильно розставляючи розділові знаки в новоутворених реченнях.
10. Схема (кома)— речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Знайти речення (розділові знаки пропущено), яке відповідає поданій схемі.
11. Схема (тире) — речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Знайти речення (розділові знаки пропущено), яке відповідає поданій схемі.
12. ССР з художньої літератури 3 вид - аналіз важке 10Б. Дібрати з художніх творів складносурядні речення з єднальними (чи протиставними) та розділовими сполучниками, указати автора й назву твору, пояснити розділові знаки в реченні, заповнивши відповідні поля для відповіді.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Допиши речення Інший важке 4Б. Вправа на застосування набутих знань з пунктуації ССР: додати другу частину речення, пояснити наявність чи відсутність розділового знака.
2. Скласти речення за схемою(1) Інший важке 10Б. Творче завдання: самостійно придумати й записати речення за поданими схемами (з комою та без розд. знаків між частинами ССР).
3. Скласти речення за схемою (2) Інший важке 10Б. Творче завдання: самостійно придумати й записати речення за поданими схемами (з комою, тире та крапкою з комою між частинами ССР).
4. Трансформація речень в ССР Інший важке 8Б. Перевірка вмінь перетворювати різні види речень у ССР.
5. Завдання на текстовій основі Інший середнє 6Б. Знайти в тексті складні речення, з'ясувати смислові зв'язки між частинами ССР; визначати види сурядних сполучників, пояснвати пунктуацію.
6. Розділові знаки та схема Інший легке 4Б. Розставити розділові знаки в ССР та накреслити схему речення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні завдання з пунктуації ССР (І) 00:00:00 середнє 8Б. Завдання на закріплення розуміння, де потрібно поставити кому й тире в ССР, відпрацювання навичок розстановки розділових знаків в ССР та утворення ССР з простих.
2. Тренування з теми «Пунктуація в ССР» (2) 00:00:00 середнє 19Б. Тренування навичок добору необхідних розділових знаків у реченнях, зіставлення речення й схеми, а також закріплення умінь створювати складносурядні речення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Пунктуація ССР». 00:00:00 середнє 14Б. Закріплення навичок розстановки розділоввих знаків та їх пояснення, робота за темою на текстовій основі.
2. Перевірна робота з пунктуації ССР. 00:00:00 важке 22Б. Тест містить як легке завдання з розстановки розділових знаків та креслення схем, так і складне пошукове (робота з художньою літературою), а також творче з трансформації речень у складносурядні.