Речення в тексті поєднуються послідовним (ланцюговим), паралельним або комбінованим способами.
Послідовний (ланцюговий) зв'язок – найчастіше вживаний: кожне наступне речення пов’язується якимось елементом з попереднім; «нове» стає в наступному реченні «даним».
Особливість цього виду зв'язку – повтор ключового слова, заміна його синонімом, синонімічним зворотом, займенником, прислівником; повтор члена речення, спільнокореневі слова.
Приклад:
(1) Бджолина отрута на різних людей і тварин діє по-різному. (2) Найчутливішими до неї (отрути) є коні. (3) Іноді кінь (коні) гине від ужалень десятка бджіл. (4) Для більшості людей отрута цих комах (бджіл) нешкідлива. (5) Вона (отрута) викликає лише біль та незначний набряк, який швидко проходить.
[1] — (2) — (3) — (4) — (5)
 
Засобами міжфразового зв'язку тут є:
 
1. Займенники.
Речення (1) — (2):
(1) Бджолина отрута на різних людей і тварин діє по-різному. — (2) Найчутливішими до неї є коні.
 
Речення (4) — (5):
(4) Для більшості людей отрута цих комах нешкідлива. — (5) Вона викликає лише біль та незначний набряк, який швидко проходить.
 
2. Повтор слова.
Речення (2) — (3):
(2) Найчутливішими до неї є коні. — (3) Іноді кінь гине від ужалень десятка бджіл.
 
3.Синонім.
Речення (3) — (4):
(3) Іноді кінь гине від ужалень десятка бджіл. — (4) Для більшості людей отрута цих комах нешкідлива.
Паралельнийзв'язок — «дане» залишається одним і тим самим; кожне наступне речення відносно самостійне. При такому виді зв'язку всі речення доповнюють, уточнюють смисл першого, вони часто однотипні за будовою. 
Засобами міжфразового зв'язку виступатимуть однакові дієслівні форми, однаковий порядок слів.
Паралельний зв'язок часто використовують у поезії, у творах-описах.
Приклад:
(1) «Як батько ставиться до своїх дітей, так і діти ставляться до своїх батьків», — стверджує народна мудрість. (2) Батьки зобов’язані виховувати, утримувати неповнолітніх дітей. (3) Дорослі діти мають опікуватися батьками, якщо ті хворі, не можуть доглянути себе. (4) Це є одним із найперших морально-етичних обов’язків в українській громаді, підвалини якого закладаються в процесі сімейно-побутового виховання.
[1]  — (2)
      — (3)
      — (4)
 
1 речення містить основне повідомлення.
2, 3, 4 речення розширюють це повідомлення.
Між 2, 3, 4 реченнями зв'язок паралельний, вони одночасно характеризують перше  речення, розкривають його зміст.
Така будова тексту надає мовленню урочистості, піднесеності.
Джерела:
1. Авраменко О. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. К.: Грамота, 2017. 160с.
2. Повторення вивченого про текст. Види зв'язку речень у тексті (практично). Складний план готового тексту
URL: http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/literature/3450/(дата звернення 16.02.2020)