У тексті, що розкриває певну тему, визначають мікротеми.
Мікротема – це частина загальної теми (частина тексту, що містить окрему, відносно закінчену думку).
Мікротеми тексту визначають, складаючи його план. Чітко сформульована мікротема — це пункт простого плану тексту.
Тематичне речення — найбільш значуще речення мікротеми, у якому визначається предмет мовлення.
Найбільш значимі у змісті тексту чи абзацу слова називаються ключовими.
Перехід від однієї мікротеми до наступної позначається абзацом.
Абзац
  • це ряд речень, що містять закінчену думку;
  • це частина тексту, у якій розкривається зміст мікротеми;
  • дозволяє легко сприймати й читати текст;
  • кожний абзац записується з нового рядка, виділяється відступом в першому рядку (пишеться "з червоного рядка");
  • абзац може складатися й з одного речення, яке розкриває одну мікротему.
Тобто текст має тему, ділиться на абзаци. А кожен абзац містить свої мікротеми (одну чи більше), які визначаються в тематичному реченні.
Приклад:
Підприємці й меценати Симиренки(Унікальна українська родина)
(Вступ) Перші відомості про сім’ю Симиренків пов’язані з ім’ям запорожця Степана, який понад двадцять років козакував на  Запорозькій Січі. (І мікротема) Його сина Федора  записали в кріпаки.  Федір узявся  будувати млини, а невдовзі, розбагатівши на торгівлі хлібом та худобою, він викупився з кріпацтва. Пізніше Федір спорудив механічний пісково-рафінадний та  машинобудівний заводи. До речі, найперший збудований Симиренком металевий пароплав носив назву “Українець”.
(ІІ мікротема) Обох своїх синів  промисловець Федір Симиренко послав навчатися до Парижа. Старший син Платон, отримавши диплом інженера, заснував знамените на весь світ садівництво.
(ІІІ мікротема) Згадаймо: навкруги панувала кріпаччина, і заклади Симиренків на її тлі були не тільки технічним дивом, а й осередками  культурного життя. При цукрозаводі було збудовано церкву, лікарню, школу для робітників, а також гуртожитки для одинаків і будинки для сімейних.
(ІV мікротема) Якось у гості до Симиренків завітав Тарас Шевченко. Глибоко вражений побаченим, поет розчулився до сліз, а вже наступного року коштом Платона Симиренка вийшов Шевченків “Кобзар”.
(Висновок) Любов до України, піклування про її культуру стали невід’ємною частиною життя родини Симиренків (З календ.).
На початку тексту подано два варіанти заголовка. Перший передає ТЕМУ тексту (про що? Про підприємців і меценатів Симиренків). Другий варіант — ІДЕЮ (головну думку, яку хоче донести автор тексту: Родина Симиренків унікальна).
 
У поданому тексті 5 абзаців. Перший абзац містить вступ і І мікротему. Кожний наступний абзац розкриває одну мікротему.
План
1. (Вступ) Початок історії сім'ї Симиренків.
2. (І мікротема) Досягнення Федора Симиренка.
3. (ІІ мікротема) Відомості про синів Федора.
4. (ІІІ мікротема) Прогресивні погляди й діяльність Симиренків в умовах кріпацького устрою.
5. (ІV мікротема) Симиренки й Т.Г.Шевченко.
6. (Висновок) Піклування про Україну лежало в основі життя відомої родини.
Джерела:
1. Авраменко О. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. К.: Грамота, 2017. 160 с.
2. Глазова О.П. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. Харків: Вид-во "Ранок", 2017. 240 с.
3. Шелехова Г. Т. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. / Г.Т. Шелехова, І.Я. Остаф, Л.В.Скуратівський, Л.І.Піскорська. К: Освіта, 2005. 288 с.
4. Абзац. Естетична функція абзацу. Позначення абзацу.
URL: https://stud.com.ua/34427/dokumentoznavstvo/abzats (дата звернення: 14.02.2020)