Іменники (слова-предмети), близькі за значенням — це слова, які мають різне звучання, але однакові чи близькі (подібні) одне до одного за значенням.
Наприклад: будинок, оселя, хата, будівля, дім.
  
будова.jpg
Близькі за значенням іменники утворюють ряди.
Зверни увагу!
Близькими за значенням НЕ можуть бути:
— слова однієї тематичної групи: картопля, морква, буряки;
— слова, що схожі за звучанням, але різні за значенням: водій, вода тощо.
Іменники (слова-предмети), протилежні за значенням — це іменники, що мають повністю протилежні одне одному значення.
Зверни увагу!
До слова можна підібрати тільки одне, що протилежне йому за значенням.
Наприклад: до слова «день» повністю протилежним буде слово «ніч», а не «вечір».
  
день ніч.png
 
Протилежні за значенням іменники утворюють пари.
Близькі та протилежні за значенням слова відповідають на одне й те ж саме питання:
Близькі: Що? — ліс, гай, діброва, пуща, бір.
Хто? — дитинча, немовля, малюк.
Протилежні: Що? — Тепло — холод.
Хто? — Хлопчик — дівчинка.
Слова, що є назвами предметів (іменники), можуть називати ОДИН предмет і БАГАТО предметів.
Наприклад: один (він) «кит» — багато (вони) «кити»; одна (вона) «кішка» — багато (вони) «кішки».
  
кит.jpg
Якщо до іменника (слова-предмета) можна подумки підставити допоміжне слово «він», «вона» або «воно», то цей іменник у формі ОДИН, «вони» — БАГАТО.
Більшість іменників змінюються за принципом ОДИН — БАГАТО (нога — ноги) і БАГАТО — ОДИН (телята — теля).
Зверни увагу!
Існують слова, що є назвами предметів (іменники), які вживаються лише у формі БАГАТО: окуляри, ножиці, штани, сани, двері тощо