Давай згадаємо!
Речення — це слово або декілька слів, пов’язаних за змістом і граматично.
Речення має завершену інтонацію, виражає закінчену думку.
Будь-яке речення має граматичну основу.
Зверни увагу!
Граматична основа речення складається з підмета і присудка.
Підмет називає особу або предмет, про які йдеться в реченні, і відповідає на питання хто? що?
Підмет підкреслюється однією лінією.
 підмет.png
Присудок повідомляє, що робить підмет і відповідає на питання що робить?
Присудок підкреслюється двома лініями.
 присудок.png
Підмет та присудок — головні члени речення. Усі інші слова у реченні називаються другорядними.
Під другорядними членами речення ставимо крапки.
 другоряд.png
Зразок розбору речення:
 
3.jpg