Привіт, друже!
Бобрик Боря — гість теми «Будова тексту». Він гарно будує домівки, а от тексти будувати зовсім не вміє.
 
бобер4.png
 
Пригадай!
Текст — це зв'язне висловлювання, що складається із речень, пов’язаних за змістом та розміщених у логічній послідовності.
Послідовність розміщення частин називається будовою тексту.
Зверни увагу!
Складові частини тексту розміщуються лише у такій послідовності:
  • зачин;
  • основна частина;
  • кінцівка.
Боря вже вивчив назви частин тексту, а ти?
 
1.jpg
Зачин — це частина тексту, у якій ми дізнаємося про що і про кого буде йти мова у тексті, де і коли будуть розгортатися події.
Основна частина — це частина тексту, у якій описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій.
Кінцівка — це частина тексту, у якій підводиться підсумок усього сказаного, робиться висновок, висловлюється ставлення автора до змісту тексту.
Наприклад:
 
текст.jpg
 
Запам'ятай!
Якщо вилучити або переставити будь-яку з частин, текст буде деформованим, неповним, втратить логіку побудови.